L’Ajuntament de Castelló ha aprovat l’expedient de contractació d’un vehicle autobomba urbà lleuger amb destinació al Servei Municipal de Bombers amb un pressupost de licitació de 240.000 euros. L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que l’adquisició d’aquest nou vehicle “respon a la voluntat de millorar els mitjans materials amb què compten els bombers municipals i millorar la capacitat de resposta davant d’emergències al casc antic i vies estretes de la ciutat “.

Aquest nou vehicle disposarà d’unes característiques específiques de dimensions per a intervencions al nucli antic i altres llocs de difícil accés, que reunirà totes les peculiaritats de prestacions idèntiques a altres vehicles que disposa actualment el Servei de Bombers, segons ha detallat el regidor de Seguretat Ciutadana , Antonio Lorenzo. El vehicle prestarà les mateixes opcions dotacionals que una bomba urbana lleugera, capacitat per a 6 bombers en cabina com a dotació màxima, i, armaris per portar el mínim necessari, com a eines, mànegues, llances, escales, equips de respiració autònoms, bomba hidràulica amb capacitat idèntica a les disponibles en el Servei en qualsevol BUL i mesclador d’additius per a bomba electrònic.

Aquest nou vehicle tindrà totes les dotacions que fan falta davant d’una emergència, però és més operatiu per les seves dimensions per actuar al casc antic i en els carrers estrets de la ciutat. Aquestes emergències s’atenen en aquest moment amb un camió tot terreny amb només dues places que va seguit per un altre vehicle amb la resta de personal.

Dins d’aquest exercici 2016, també s’està treballant per renovar dos vehicles especials destinats a inspecció i comandament a més de l’adquisició d’una furgoneta de transport de material i personal. Aquest equipament, al costat dels dos últims vehicles adquirits a la fi de 2012, augmenten considerablement la resposta operativa del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments de la nostra ciutat.

Aquesta licitació es suma a l’aprovada el passat mes d’abril per la qual es renovaran els uniformes d’intervenció dels bombers. “Aquest nou equipament compta amb el màxim grau de protecció de assenyalat per la norma UNE-EN 469 i estarà certificat en la normativa de roba de protecció contra càrregues electrostàtiques”, ha recordat el regidor Antonio Lorenzo.