A proposta de la regidora d’Igualtat, Ali Brancal, i del regidor de Gestió Municipal, Toni Lorenzo, s’aprovà en maig del 2016 la instrucció relativa a la implantació de pressupostos municipals amb perspectiva de gènere. Es tracta d’un compromís de l’Ajuntament de Castelló per incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’administració.

Ara, l’Informe d’Impacte de Gènere del Pressupostos de l’Ajuntament de Castelló 2018 ha vist la llum gràcies al compromís dels 23 negociats que s’han implicat en el procés. Amb aquest, s’han extret dues conclusions molt significatives: s’ha augmentat el pressupost global amb impacte de gènere respecte al 2017 en un 75%, i el 27% dels pressupostos de l’Ajuntament en 2018 han identificat Impacte de Gènere.

Aquesta proposta del govern municipal no tracta d’elaborar pressupostos específics per a homes o per a dones, sinó de “mirar d’una altra manera a l’hora d’elaborar els pressupostos i incorporar l’impacte de gènere en els mateixos tenint en compte que les decisions polítiques que realitzem acaben tenint un efecte diferenciador entre dones i homes”, segons ha explicat la regidora Brancal.

És un procés que suposa la implicació, el compromís i la voluntat política per reduir les escletxes de gènere i tendir cap a la igualtat real entre sexes orientant els recursos públics per a fer-la efectiva.