L’Ajuntament de Castelló ha reunit a gairebé un centenar de persones per presentar el projecte Castelló, ciutat amigable amb la gent gran, informar sobre el procés de participació ciutadana que s’obre al juny i convidar-los a sumar-se per aconseguir que “la nostra ciutat es converteixi en un entorn que possibiliti als majors el desenvolupament de totes les seves potencialitats “, segons ha afirmat la regidora de Gent gran, Mary Carmen Ribera.

Castelló, ciutat amigable amb la gent gran, una xarxa promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es troba ara en la primera de les tres fases que contempla el projecte. “En aquesta primera fase, anomenada de planificació, és imprescindible involucrar a la gent gran i altres agents socials per diagnosticar quin és l’adaptació de la ciutat a la gent gran”, segons ha explicat la regidora. Un cop completada aquesta diagnosi s’elaborarà un pla d’acció per executar en la segona fase i s’identificaran els indicadors que permetran avaluar el resultat del projecte en una tercera fase.

El projecte es desenvolupa en col·laboració amb la Universitat Jaume I a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, dirigida per Carmen Lázaro; l’Observatori Permanent de la Immigració, representat per Mar Valero, i dels professors de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia Antonio Caballer, Raquel Flores i Anna Alarcón al costat d’un grup d’estudiants. L’UJI ja ha realitzat 214 enquestes que aportaran dades quantitatives al procés de participació que s’obre ara.

L’edil Mary Carmen Ribera ha defensat que la xarxa de ciutats amigables amb les persones grans, a la qual estan adherides 287 de 33 països, “neix de la necessitat d’afrontar la transformació demogràfica que s’està vivint en l’actualitat i garantir una òptima qualitat de vida a tots els habitants. Perquè una ciutat amigable ho ha de ser per a totes les edats “.

La participació en aquest diagnòstic de situació, tant d’associacions de gent gran com d’altres agents socials i proveïdors de serveis, es canalitzarà a través de 12 grups focals que arrencaran el proper mes de juny i la composició, igual que tota la metodologia aplicada , s’ha realitzat tenint en compte les recomanacions de l’OMS a través del denominat protocol de Vancouver. “Es tracta de grups de discussió mitjançant els quals es recolliran les experiències, aportacions i suggeriments de la gent gran i col·lectius representats, el que aportarà la informació qualitativa necessària per elaborar el diagnòstic d’avaluació”, ha afegit Ribera.

Dels 12 grups focals constituïts, vuit correspondran a persones grans, un persones cuidadores; un altre de personal de l’administració pública; un altre de representants de sectors (empresaris, comerciants i col·legis professionals) i un altre d’associacions i ONG. A la reunió informativa celebrada avui a l’edifici de Quatre Cantons estaven convocats representants d’associacions de majors de Castelló, de Centre Ciutat Castelló, del Mercat Central; del Col·legi d’Arquitectes; del Col·legi d’Enginyers; Creu Roja, Càritas, de l’Associació de Familiars d’Alzheimer; de Cocemfe; de l’ONCE; de l’Associació de Sords de Castelló; de Residencial Azahar; de Residencial Saba; i de Mediterrània Gestió Social i Cultural SA.

Les àrees de treball sobre les quals pivotarà aquest diagnòstic global de la ciutat des de la perspectiva de l’envelliment actiu són: espais a l’aire lliure i edificis; transport; habitatge; participació social; respecte i inclusió social; participació cívica i ocupació; comunicació i informació i serveis comunitaris i de salut.

La regidora Mary Carmen Ribera ha subratllat que “la gent gran són els protagonistes i l’element fonamental del projecte” pel que ha agraït a cadascuna de les persones grans participants, així com a totes les entitats, associacions, ONG, empreses, col·legis professionals, representants de mitjans de comunicacions i personal municipal “per la seva implicació i ajuda”.