L’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló està treballant en la captació de nous fons que de forma periòdica es publiquen en convocatòries europees dins l’Horitzó 2020 en diferents àmbits, amb especial èmfasi pel que fa a medi ambient, canvi climàtic i eficiència energètica. A les tasques d’elaboració del projecte per concórrer a la subvenció de la UE s’afegeix, la gestió, en l’en cas que sigui concedit per l’Administració comunitària.

L’oficina, impulsada des de l’Alcaldia, ha permès a l’Ajuntament “centralitzar els esforços del Govern municipal per trobar noves vies de finançament per a projectes que millorin la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”, segons l’alcaldessa. Amparo Marco afegeix que “és la primera vegada que l’Ajuntament de Castelló compta amb una unitat municipal de captació i gestió de fons europeus i que està adscrita a l’àrea d’Ajuntament per la seva importància estratègica per a aquest Govern i l’acció transversal que desenvolupa”.

Dins el context del programa marc europeu Horitzó 2020 (H2020), l’Oficina està gestionant actualment tant un projecte de compra pública innovadora com un d’accions urbanes fonamentalment orientat a sistemes de drenatge sostenibles (UNALAB).

Així mateix, l’oficina participa en diversos projectes amb Climate-KIC, un consorci públic-privat que canalitza una de les principals iniciatives de la UE per mitigar el canvi climàtic. Amb aquest consorci s’està treballant en els programes Accelerador i Transició, i s’està elaborant la d’un projecte del programa Energising Cities, per promoure la descentralització del subministrament energètic i afavorir un mercat menys monopolístic i més competitiu. Aquest projecte s’està preparant juntament amb les ciutats de Birmingham, València, Wroclaw, Bolonya, Mòdena i Budapest.

L’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló actua a més com a unitat gestora per a les accions a realitzar amb els fons europeus de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI), que aportaran 10 milions d’euros de fons europeus a de Castelló , la major inversió d’Europa que ha rebut fins al moment la capital de la Plana. Un dels requisits exigits per la UE a l’hora de concedir fons europeus és precisament disposar d’organismes independents i diferenciats de les unitats que executen els projectes (en el cas del EDUSI les diferents regidories implicades) per validar les operacions proposades atenent indicadors impacte i de rendibilitat de l’operació que han estat prèviament aprovats.