electricitat renovable ajuntament castello

L’electricitat consumida per l’Ajuntament de Castelló és 100% verd, procedent de fonts renovables, que respecten el medi ambient i eviten les emissions de CO2 i altres gasos contaminants. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) ha certificat el procés de garantia d’origen de l’energia subministrada a l’Administració municipal des del moment de la seua generació fins al de la comercialització.

L’empresa que presta el servici de subministrament elèctric a l’Ajuntament de Castelló és Iberdrola, que ha entregat a l’Ajuntament el certificat de garantia d’origen de l’energia contractada. L’Ajuntament de Castelló realitza un consum anual de 25 GWh (gigovatios per hora) , que representa un cost de 4,25 milions d’euros per a les arques públiques.

A més, l’alcaldessa recorda que l’Ajuntament de Castelló ha firmat el Pacte dels Alcaldes, que té els compromisos de reduir en un 40% els gasos d’efecte hivernacle d’ací a 2030, promoure l’adopció de mesures per a atenuar el canvi climàtic i preparar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima. Castelló també forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents, formada per 65 ciutats espanyoles, que busca l’intercanvi d’experiències per a desenrotllar un model de gestió municipal sostenible per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.