Els grups municipals de PSPV, Compromís i Castelló en Moviment a l’Ajuntament de Castelló han redactat una declaració institucional en què sol·liciten a la Diputació Provincial que “s’ampliï el nombre de beques aprovades, sense cap discriminació per als municipis de més de 10.000 habitants, com és el cas de Castelló, en la mateixa quantia que el 2015 “i que habiliti la” dotació pressupostària necessària per cobrir aquesta ampliació “.

Els partits del Pacte del Grau lamenten que la Diputació hagi decidit limitar la concessió de beques de formació en el programa de pràctiques formatives per a joves estudiants als municipis de menys de 10.000 habitants. “Aquesta retallada afecta de manera directa als joves de Castelló, que altres anys sí que s’han pogut beneficiar d’aquestes subvencions”, argumenten PSPV, Compromís i Castelló en Moviment.

La declaració institucional, que ha de ser aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus per passar a ple, recorda que es tracta d’un programa que permet als joves millorar els seus coneixements i aportar recursos a l’economia familiar. “La decisió de Diputació de limitar l’accés als municipis repercutirà de forma molt negativa en un gran nombre de joves estudiants de la província que no podran accedir a una d’aquestes beques per haver-se limitat el seu nombre i els impediran desenvolupar allò que han après durant seus estudis com venien fent fins ara, imposibilitándolos l’opció d’adquirir experiència, tan necessària per accedir al món laboral “, argumenten els tres grups municipals.

“Els joves i els municipis de més de 10.000 habitants són els grans damnificats d’aquesta decisió de la Diputació de Castelló”, insisteixen PSPV, Compromís i CSEM, que afegeixen: “El deure d’atendre les necessitats del major nombre possible d’estudiants fa totalment necessari que la quantitat total de beques atorgades no sigui, en cap cas, inferior a la d’anys anteriors “.

Finalment, argumenten que amb la disminució del nombre de beques, “es veurà perjudicat també el municipi de Castelló, el que suposarà deixar de desenvolupar certes activitats diàries que fins ara realitzaven els estudiants en el període estival i que repercutia de manera molt positiva en el dia a dia del nostre municipi “.