L’Ajuntament de Castelló ha tret a licitació la contractació dels serveis de control de les poblacions de mosquits i altres insectes en cas de plaga després d’haver-se identificat 45 zones d’acció preferent en la lluita contra els mosquits i s’incorpora, expressament, el mosquit tigre com una de les espècies fonamentals de la campanya. Així mateix, l’alcaldessa Amparo Marco ha assegurat que s’ha augmentat el pressupost per combatre la plaga i que serà superior als 5.000 euros mensuals.

Per la seva banda, la regidora de Salut Pública, Mary Carmen Ribera ha explicat que el nou contracte s’eleva a 15.000 euros anuals el pressupost per lluitar contra aquests insectes “Aquest contracte pretén regular el tractament encaminat a aconseguir el màxim grau de control de les poblacions de mosquits id’altres insectes en el cas de plagues que generen insalubritat en el terme municipal de Castelló “, ha apuntat la regidora de Salut Pública, Mary Carmen Ribera.

El document, la licitació no interfereix en els treballs que es realitzen diàriament per combatre els mosquits i altres insectes en diferents punts del terme municipal, cita entre les 45 zones a tractar amb major incidència la marjaleria, marges i sèquies del camí La Plana i el Fondo, amb especial atenció a l’àrea de la depuradora, tretze partides diferents, entorns de cementiris, parcs, entorns d’hospitals, urbanitzacions d’extraradi, etcètera.

En aquesta mateixa línia “també es fixa que seran objecte de tractament tots aquells llocs que presentin aigües estancades que puguin convertir-se en nius de larves de mosquits o que puguin aparèixer d’adults”, ha afegit la regidora de Salut Pública. La durada del contracte, igual que l’actual, serà de dos anys a partir de la formalització del mateix podent-se prorrogar per un únic període de dos anys més.

El pressupost s’ha fixat en 5.134 euros al mes, el que suposa un augment anual de 15.000 euros, i s’ha fixat de 6.00 a 13.00 a la realització dels treballs durant tot l’any “a més d’atendre les urgències les 24 hores del dia” . Les ofertes hauran de presentar, entre altres, un estudi preliminar del problema de les poblacions de mosquits a l’àrea objecte dels tractaments catalogant els focus.

Finalment, la responsable de l’àrea de Salut Pública recorda que l’Ajuntament de Castelló ha inclòs per primera vegada una partida de 35.000 euros en el pressupost municipal per a impulsar un pla biològic de lluita contra els mosquits i altres plagues a més de ser un dels primers municipis en impulsar una ordenança que contempla la col·laboració ciutadana en el control del mosquit tigre “ja que el 80% dels focus d’aquesta espècie es detecten en sòl privat on l’Ajuntament no pot actuar”, ha conclòs.