L’Ajuntament de Castelló ha contractat per un preu de 120.000 euros anuals, els serveis d’una empresa que actuarà en nom de l’entitat municipal en matèria d’urbanisme.

Entre les seves atribucions, la demolició d’immobles declarats en ruïna, tasques de conservació del patrimoni o per a restablir la legalitat urbanística.