Castelló s’ha sumat a la celebració, avui 15 de juny, del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament en la Vellesa amb la redacció d’un protocol d’actuació en supòsits de maltractament a persones grans. La regidora de Gent Gran, Mary Carme Ribera, ha explicat que el document, encara pendent d’aprovació, es fa ressò “d’un fet innegable, que els maltractaments a la gent gran existeixen. I també del fet que és un tema tabú “.

L’Ajuntament de Castelló també ha col·locat una pancarta a la plaça Santa Clara en la qual recorda la commemoració d’aquest dia en el qual es pretén cridar l’atenció sobre la cura i respecte a les persones grans. “El document, que encara està en fase d’esborrany, identifica set tipologies de maltractament: físic, psicològic, abús sexual, maltractament econòmic o financer, negligència, abandó i maltractament institucional”, ha detallat l’edil.

Amb aquesta iniciativa, ha explicat Mary Carmen Ribera, “Castelló pretén fer la seva aportació cap a l’existència d’un problema com el del maltractament a la gent gran i reivindicar el dret a un envelliment digne i respectuós”. En aquesta línia també s’emmarca el programa Castelló, ciutat amigable amb la gent gran amb el qual es busca atendre la gent gran des d’una perspectiva global que abasti diferents àmbits de la ciutat.

Ribera ha insistit que “aquest protocol es planteja com una eina que possibiliti el coneixement de les dimensions d’aquest problema i faciliti estratègies bàsiques d’intervenció de caràcter preventiu i de protecció”. En aquest sentit, el protocol identifica alguns senyals d’alerta com la por a determinat cuidador o familiar, mostrant-canvis d’actitud davant la seva presència; negativa del cuidador a deixar sola a la persona gran, canvis bruscos de conducta, etcètera, i altres assenyales específiques vinculades als diferents tipus de maltractament que s’han identificat.

La regidora de Gent Major ha afegit que també s’oferirà informació específica al col·lectiu de gent gran, “que ha de conèixer els seus drets així com els recursos disponibles per afrontar aquesta situació”. En la redacció del protocol, liderada per l’Oficina de Gent Gran, han participat la Regidoria de Benestar Social, l’agència AMICS, la Policia Local, el Servei d’Igualtat d’Oportunitats (SIO), la Universitat Jaume I i Fiscalia.