El Govern municipal de Castelló congelarà la taxa de fem per a 2019, de manera que el rebut es mantindrà com enguany, malgrat haver-se incrementat el cost del servei. La diferència en el cost de la gestió del tractament dels residus sòlids serà assumida per l’Ajuntament. Al mateix temps, es manté la quota hiperreduïda de la taxa de fem per a famílies en risc d’exclusió social.
L’alcaldessa, Amparo Marco, destaca la voluntat del Govern municipal de “impulsar una fiscalitat justa i progressiva”, en la mesura que la legislació estatal ho permet, ja que imposa limitacions als ajuntaments a l’hora d’aplicar les taxes d’impostos en funció de la capacitat econòmica de cada família. “Cal anar incorporant modificacions en la fiscalitat que vagen en la línia d’afavorir una certa progressivitat”, ha afirmat.

Les famílies beneficiades d’aquesta quota hiperreducida seran aquelles els ingressos de les quals no superen l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples. El IPREM de 2018 està fixat en uns ingressos anuals màxims de 7.519 euros. El rebut final estarà entre els 18 i els 20 euros, en funció del valor cadastral de l’immoble. La mesura podria beneficiar a unes 2.000 famílies. Les persones interessades a acollir-se a la tarifa poden informar-se en les dependències de l’Administració Tributària Local, en l’edifici nou de l’Ajuntament, o en les tinença d’alcaldia.

Els immobles amb valor cadastral més baix, uns 35.000, ja van veure congelat el rebut fa dos anys. La taxa del fem tendeix a cobrir el cost del servei, en aquest cas la recollida i tractament dels residus que generen les famílies i les empreses, però l’Ajuntament solament repercuteix a la ciutadania el 75% dels costos i assumeix el 25% restant, segons remarca el regidor de Gestió Municipal, Antonio Lorenzo.

En l’última revisió fiscal ja es va modificar el càlcul de la taxa per als despatxos professionals compartits, de manera que es paga una quota única. En el cas que un immoble hi haja diversos titulars que exercisquen la mateixa activitat, s’aplicarà la quota de major quantia. Si es tracta de persones físiques i persones jurídiques, la liquidació s’exigirà a aquestes últimes. Si es tracta d’activitats diferents, cada titular haurà de satisfer la seua quota.