L’Ajuntament de Castelló fumigará la llera del riu Sec després d’obtenir l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), organisme titular del riu, per executar els treballs. L’Ajuntament de Castelló ha decidit assumir el cost d’aquesta actuació “per l’interès estratègic que té aquesta mesura per mitigar la presència de mosquits tigre especialment en zones com el campus de la Universitat Jaume I i els barris adjacents”, segons ha explicat la regidora de Salut Pública, Mary Carmen Ribera.

L’Ajuntament de Castelló ha adoptat aquesta decisió per garantir el tractament en un riu que per les seves característiques “és freqüent l’embassament en diferents trams, originant petites gorgues, que en cas de pluges poden constituir focus de mosquits”. “És la primera vegada que es pren la iniciativa des de l’Ajuntament per poder actuar en el llit del riu Sec i contribuir així a minimitzar els possibles focus”, ha insistit Ribera.

La regidora responsable de l’àrea de Salut Pública ha explica que, segons l’informe remès per l’Ajuntament de Castelló a la CHX, “les actuacions consisteixen bàsicament en realitzar prospeccions contínues sobre els focus de mosquits catalogats, aplicant tractaments larvicides en el moment oportú i avaluant després els resultats dels tractaments “. Aquest mateix document afegeix que “els tractaments es complementaran, només en casos justificats, amb altres adulticides, que seran igualment realitzats amb insecticides adequats i segurs per als ciutadans i el medi ambient”.

“Des del Govern municipal entenem que totes les mesures que contribueixin a minimitzar la presència de mosquits i, per tant, a reduir les molèsties que pateixen els ciutadans són importantíssimes. Els tractaments biocides que apliquem cada dia al terme municipal es reforçaran ara amb aquesta actuació a la llera del riu Sec, on no es pot intervenir sense l’autorització de la Confederació “, ha afirmat la responsable de l’àrea de Salut Pública.

L’autorització concedida per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer permet “els treballs d’aspiració amb motobomba en zones embassades i els necessaris per a l’aplicació de tractaments amb els productes en diversos trams de la llera, en zones urbanes i periurbanes proposats sense presència de fauna aquàtica, en sòls entollats i vegetació associada a aquests ambients com canyars, igual que en els punts de connexió del clavegueram d’aigües pluvials “. Tots els treballs seran supervisats pel Servei de Policia d’Aigües i Lleres Públics de la CHX.

Aquesta actuació se suma al tractament habitual que s’aplica durant tot l’any tant en àrees urbanes com del terme municipal i al primer pla biològic de lluita contra mosquits que es posarà en marxa aquest mateix any. El ple de l’Ajuntament de Castelló també ha aprovat de manera provisional l’ordenança per al control del mosquit tigre, ara en fase d’exposició pública, i que regula les mesures que a nivell particular han de prendre els ciutadans per reduir la possibilitat que apareguin focus. Aquestes mesures se centren a evitar l’estancament d’aigua en objectes situats a l’aire lliure, en plats de testos, piscines, etcètera.