L’Ajuntament de Castelló ha desenvolupat un projecte de millora al parc de la Barrassota, al Grau, amb l’objectiu de “potenciar el seu ús com a espai familiar”, han destacat l’alcaldessa, Amparo Marco, i el tinent d’Alcaldia del Grau, Rafa Simó, que han visitat aquesta plaça urbana situada davant del col·legi La Marina per comprovar les millores empreses.

“Aquesta actuació, a més, respon a les demandes veïnals i de la comunitat educativa del col·legi La Marina, que venien reclamant una millora d’aquest parc”, ha afegit l’alcaldessa.

El projecte de millora ha comprès la realització d’una solera de formigó a la zona delimitada on existia sòl de terra, que s’havia convertit en un focus de problemes a causa del seu ús per part de persones amb mascotes. “Sobre aquest formigó s’han instal·lat sòl de cautxú, molt més apropiat per a la seva utilització com a espai de jocs infantils i, a més, s’han substituït els molls dels balancins infantils per uns nous”, ha detallat el tinent d’Alcaldia del Grau.

A més, també s’ha reparat el mòdul infantil, l’espai de joc amb forma de vaixell amb diversos elements integrats. “El Govern municipal s’ha proposat recuperar els espais verds com a punts de trobada veïnal i convivència, en definitiva, promoure l’ús social. I actuacions com aquestes al parc de la Barrassota són més que necessàries “, ha insistit Amparo Marco.

Així mateix, amb aquestes millores també s’ha pretès limitar l’entrada d’animals en eliminar la zona de terra i evitar incompatibilitats d’ús en un parc que, per la seva ubicació davant del col·legi La Marina, registra un elevat volum d’utilització per part de nens i nenes.

Per últim queda assenyalar, que s’ha guanyat seguretat en les possibles caigudes en haver-se instal·lat el terra de cautxú i s’ha millorat l’estètica global del parc de la Barrassota.