L’Ajuntament de Castelló ha impulsat la redacció del que serà el seu primer Pla Estratègic de Turisme. 

La primera fase d’anàlisi, en la qual ja s’està treballant, permetrà establir les bases de les línies estratègiques. 

“D’acord amb la programació que fa servir la Regidoria, les línies de treball d’aquest pla es coneixeran en les pròximes setmanes”, segons ha explicat l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, després de reunir-se amb la regidora d’Impuls de l’Activitat Econòmica i responsable de l’àrea de Turisme, Patricia Porta. 

“Es tracta d’un pla que servirà per dinamitzar, potenciar i modernitzar l’activitat turística de la ciutat amb una perspectiva integral que relacioni els aspectes econòmics, socials, culturals i mediambientals”, ha subratllat Marc, que ha insistit que l’impuls a aquest Pla “respon a l’aposta del govern municipal per situar Castelló en el lloc que li correspon en l’àmbit turístic”. 

Un cop conclosa la fase d’anàlisi, la metodologia dissenyada pretén canalitzar i dinamitzar el procés comptant sempre amb el suport de les iniciatives privades i amb la participació dels sectors implicats. “El desenvolupament i la redacció definitiva del Pla Estratègic de Turisme es farà amb la participació ciutadana, del sector privat i dels agents econòmics i socials”, ha afirmat Marc. 

L’alcaldessa ha argumentat que “necessitem establir un nou model de destinació turística per a Castelló amb l’horitzó 2020 a la recerca de la posada en valor dels recursos turístics, sustentats en una manera de vida, un estil, en llocs i vivències irrepetibles, i de la millora de la seva competitivitat com a destinació articulat i intel·ligent “. 

Tot això, amb l’ambició de consolidar el creixement de la demanda, atraure nous turistes, diversificar els mercats emissors, millorar la competitivitat de les empreses turístiques, generar ocupació i incrementar la rendibilitat de l’activitat turística a la ciutat. 

Després de l’anàlisi realitzada i de les línies estratègiques detectades basades en innovació, producte-mercat, marca-comunicació, enfortiment empresarial i governança turística, arribarà el moment de posar en marxa altres accions com la definició d’objectius i propostes per a la dinamització del sector a fases que incorporaran les aportacions sectorials i socials. 

Per la seva banda, la regidora responsable de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Castelló, Patricia Porta, ha manifestat al respecte que “aquest Pla Estratègic és un pas endavant per convertir el municipi en un punt de referència en el turisme de la Comunitat Valenciana”.