L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el president de la Fundació Punjab, Enrique Giménez, han firmat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Punjab dirigit a afavorir la convivència intercultural de la cultura gitana. El projecte, denominat ‘Khetane ando drom’ (Junts en el camí) desenvolupa accions socials facilitant la comunicació intercultural des del respecte a les diferències i el reconeixement de les semblances.

Marco ha senyalat que l’Ajuntament de Castelló “té interès en afavorir la convivència social i cultural a través d’una visió positiva de les diverses cultures coexistents en la ciutat de Castelló”, i tant l’alcaldessa com Giménez han manifestat que és convenient “unir esforços amb la finalitat de prestar un millor servei per al tractament d’aquesta realitat social que cobra cada vegada major envergadura”.

El projecte està dirigit a afavorir la convivència intercultural mitjançant accions que promouen la integració i la viualització de la cultura gitana en els diferents àmbits socials i des de dos plànols d’intervenció. Per una banda consolidant les sinergies creades pel observatori tècnic de les diverses entitats públiques i privades que promouen la integració social gitana a Castelló i, per altra banda, mitjançant la intervenció directa amb les famílies, grups i comunitat per facilitar la integració socio-cultural de la població gitana utilitzant la mediació intercultural.

Així doncs, ‘Khetane ando drom’ planteja que un dels focus principals d’intervenció ha de desenvolupar-se en l’àmbit educatiu servint d’enllaç entre la família i l’escola. Per això, el conveni impulsa la participació de les famílies gitanes en els centres educatius, considerant a les mares com a motor de canvi en el futur dels joves gitanos a través d’accions encaminades a sensibilitzar, afavorir i reforçar el seu rol com a protagonistes per a exercir de forma adequada el dret a l’educació dels seus fills i filles.

D’aquesta manera, l’ajuntament abona a la Fundació Punjab la quantitat de 20.500,00 euros del Pressupost Municipal de 2017 per a l’execució del projecte. Algunes de les accions que es duen a terme amb aquest conveni són la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano, l’elaboració d’un estudi demogràfic que mostre les realitats i necessitats de la comunitat gitana, la presentació i divulgació del projecte als centres educatius i famílies dels barris de Sant Agustí i Sant Marcos, així com la creació d’un grup de mares de menors escolaritzats en primaria i visites amb aquests grups als Instituts d’Educació Secundària per a conèixer el funcionament que facilite la incorporació de l’alumnat a secundària.