L’Ajuntament de Castelló, a través de la iniciativa Ecooolocal, ha començat a donar ja els primers passos per a un control més efectiu dels contractes de subministraments i serveis adquirits pel Consistori. D’aquesta manera, impulsada per les àrees de Gestió Municipal, dirigida per Toni Lorenzo, i Transparència, dirigida per Ignasi Garcia, s’ha començat la revisió i estudi dels diferents contractes que té signats l’Ajuntament de Castelló amb la intenció de realitzar una anàlisi financera dels mateixos.

L’objectiu d’aquesta anàlisi no és un altre que el de garantir els drets dels ciutadans, que han de ser els últims beneficiaris dels serveis i subministraments pels quals està pagant l’Ajuntament. A més, també es tracta de canviar les formes de treballar en l’administració pública i de començar a posar les bases per a poder fer-ho.

El Govern municipal està compromès en l’impuls d’una estratègia de contractació pública que garantisca l’eficiència i l’eficàcia en les adjudicacions i concessions municipals, que exigisca clàusules de caràcter social i mediambiental en els contractes i garantisca el seu compliment”, afirma Lorenzo. Per a açò, el primer pas va ser detallar tots els serveis i subministraments amb agents i empreses externes a l’Ajuntament. Garcia ha manifestat que “si volem ser eficients i saber governar bé, hem de ser conscients de la realitat que ens embolica i aquest era el primer pas: saber què serveis està oferint l’Ajuntament i quant ens costa cadascun“.

Així, l’anàlisi dels contractes va revelar que el Consistori castellonenc a dia d’avui té compromesos uns 479 milions d’euros a través dels contractes plurianuals a llarg termini que ja estan signats per l’actual govern i els anteriors. A més, també va aclarir que només uns pocs contractes, com el de neteja viària i recollida de brosses, el d’energia, el de transport públic i el de conservació i manteniment de parcs i jardins, suposen ja el 70% d’aqueix pressupost compromès.

A partir d’aquest punt el Govern Municipal s’ha establit com a meta realitzar una exhaustiva vigilància a l’hora de controlar el rigorós compliment d’aquests contractes, perquè “es tracta que fins a l’últim cèntim que invertim en un servei tinga una tornada real a la ciutadania. Per a l‘Acord del Grau és una màxima el fet de ser molt eficients i eficaços amb la gestió dels recursos públics i sobretot intentar que allò que invertim s’utilitze en alguna cosa que siga necessària i justa”, ha manifestat el responsable de Transparència.