El regidor de Benestar Social i Dependència de l’Ajuntament de Castelló, José Luis López, ha anunciat la posada en marxa de nous programes que aposten per la interculturalitat per 2017 en el marc del III Pla Castelló Ciutat Intercultural que ara s’està elaborant. López, que ha fet aquest anunci en la reunió del Fòrum Municipal de Convivència Intercultural, també ha destacat l’increment del 56% de la partida per a interculturalitat, que se situarà en 93.000 euros.

La reunió també ha servit per donar compte de la reunió de treball de la Xarxa Espanyola i Europea de Ciutats Interculturals (RECI) celebrada a Sant Sebastià a l’octubre en la qual els dos mediadors interculturals de l’agència municipal AMICS van exposar l’experiència de Castelló en gestió de la diversitat. També es va informar al Fòrum Municipal de la participació de l’Ajuntament de Castelló en un concurs de bones pràctiques en què es ressalti els avantatges de la diversitat cultural per a les ciutats. La Regidoria de Benestar Social ha presentat una iniciativa fruit de la pròpia realitat municipal sota el títol Incorporar a la plantilla municipal un equip multicultural i la gestió del seu talent divers.

A més, el Fòrum Municipal de Convivència Intercultural també ha presentat l’avaluació del II Pla Castelló Ciutat Intercultural, que ha constatat el descens percentual de la població estrangera del 21,35% el 2012 al 17% de l’actualitat. “Davant d’aquest context, es va decidir reforçar l’àrea d’interculturalitat i comunicació enfront de la d’acollida i normalització”, segons ha explicat el regidor José Luis López.

L’avaluació d’aquest II Pla Castelló Ciutat Intercultural també destaca la potenciació de les accions de sensibilització, que han arribat a un total de 46.977 al llarg de la vigència del pla. També han destacat l’èxit del treball en xarxa amb el teixit associatiu de la ciutat, tant migrant com autòcton, amb l’objectiu d’aconseguir la coresponsabilitat en la convivència intercultural amb una participació en accions conjuntes de més de 10.000 persones.

Pel que fa al III Pla Castelló Ciutat Intercultural ja s’ha completat la fase de participació pel que a partir d’ara es procedirà a la redacció de l’esborrany per poder elevar-lo al grup tècnic del Fòrum Municipal de Convivència Intercultural.