Dissenyar una política d’habitatge municipal eficaç i decidir propostes pràctiques d’actuació és l’objectiu del procés diagnòstic que ha iniciat l’Ajuntament per intentar optimitzar aquest servei mitjançant una millor organització administrativa. Per aconseguir-ho, la regidoria d’Habitatge ha encarregat un estudi a una empresa consultora que inclou l’elaboració d’un informe sobre la base de la normativa municipal, l’anàlisi de les debilitats i fortaleses del model actual, i la proposta d’un model alternatiu que tinga en compte les polítiques posades en marxa en altres administracions municipals, a més de prendre com a referència les necessitats específiques de Castelló.

“Volem afrontar la demanda d’habitatge, bé a través del parc públic corresponent o bé aconseguint acords amb propietaris privats disposats a participar en programes de lloguer o cessió a preu assequible”, assenyala Ali Brancal, vicealcaldessa i regidora d’Habitatge. L’Ajuntament compta amb una Oficina d’Habitatge atesa per dues persones amb perfil jurídic i administratiu, respectivament, i està pendent la incorporació d’una tercera.

Un altre apartat que cal abordar és la rehabilitació d’immobles, que podria relacionar-se amb la gestió o cessió d’habitatges a preu assequible. En l’actualitat es concedeixen diversos tipus d’ajudes, però sense una perspectiva conjunta que conforme una política en la matèria. La rehabilitació tindria així mateix un efecte beneficiós, ja que vindria a mitigar la crisi en el sector de la construcció mitjançant la creació de llocs de treball.

El primer pas de la consultora serà elaborar un estudi previ a partir de la documentació tramesa per l’Ajuntament, per continuar amb una posterior estada o immersió dels professionals de l’equip de la consultora a Castelló per obtindre informació sobre la situació de partida, que inclourà entrevistes amb els responsables tècnics d’habitatge. A partir de l’anàlisi, s’elaborarà un informe específic amb propostes concretes d’actuació, des d’una perspectiva eminentment pràctica, i d’acord amb aquest document es traçaran les polítiques d’actuació conjuntament amb la regidoria d’Habitatge, que rebrà assessorament continuat.

La intenció és reorganitzar tots els departaments implicats perquè les polítiques d’habitatge puguen ser eficaces. Ali Brancal ressalta que “és voluntat de l’equip de govern establir com a prioritat el problema de l’habitatge” i matisa que en les solucions no només està implicada la regidoria d’Habitatge. “Hi ha un treball conjunt des de Serveis Socials, Patrimoni, Contractació, àrea econòmica, serveis públics, urbanisme… Cada departament té unes competències que acaben afectant el resultat, que en aquest cas suposa poder solucionar o no les diferents problemàtiques d’habitatge a la ciutat de Castelló. Amb aquest estudi establirem les línies de coordinació que ens permetran reduir aquestes dificultats”, resumeix la regidora.