L’Ajuntament de Castelló intensificarà les mesures per minimitzar la contaminació acústica en l’àmbit de Lagasca, declarat com a zona acústicament saturada al maig de 2014 i que va suposar l’aplicació d’una sèrie de mesures correctores que tenien un període de vigència de dos anys. L’estudi acústic encarregat un cop complert aquest termini proposa l’actualització de les mesures ja aplicades des 2014 així com la modificació en la delimitació de la zona.

El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha destacat la voluntat del Govern Municipal de “garantir els estàndards de qualitat acústica”, com demostra la tramitació d’una nova ordenança municipal del soroll que ja ha passat la fase prèvia de consulta ciutadana, i ha explicat que l’actualització de les mesures corresponents a la zona ZAS de Lagasca “va en aquesta línia de minimitzar la contaminació acústica”. La normativa aplicable en aquest cas ve determinada per la Llei 7/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica i el Decret 104/2006 del Consell en matèria de contaminació acústica.

En aquest sentit, l’actualització de les mesures correctores inclou un major control del trànsit a l’avinguda Germans Bou (entre Císcar i Governador) i als carrers Bisbe Salinas (entre Císcar i Governador), Lagasca (des Mestre Ripollés a avinguda del Mar) i Marquès de la Ensenada (des Bisbe Salinas a carrer Prim) durant les matinades de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge. Així, en aquests trams es limitarà l’accés entre les 00:30 a 6:00, permetent el pas de vehicles de residents, serveis d’emergència i transport públic.

També es preveu intensificar la presència policial. Així, hi haurà presència policial obligatòria les matinades de divendres i dissabte de 00:30 a 6:00. Pel que fa a la delimitació de la zona ZAS aquesta ve marcada pel carrer Lagasca, entre Mestre Ripollés i avinguda del Mar; Marqués de la Ensenada, entre carrer Prim i avinguda Germans Bou; Germans Bou, entre Bellver i Lagasca; i el carrer Bisbe Salinas, entre Lagasca i Ciscar.

Es manté la suspensió de concessió de noves llicències englobades com a oci i esbarjo i s’incorporen les de salons de jocs recreatius, sales de bingo i similars. També es manté la limitació en el funcionament de discoteques i pubs, l’horari de tancament serà a les 5:00 i a les 3:00 respectivament. Altres de les mesures correctores que continua vigent la suspensió de concessió de noves llicències relatives a comerços vinculats a la venda de menjar i beguda encara que s’admeten els canvis de titular i modificacions no substancials.

Pel que fa a les terrasses, es manté la limitació horàries de les terrasses en via pública i s’especifica que la limitació es aplicada a cada autorització de terrasses així com a les pròrrogues existents.

El regidor Rafa Simó també ha apuntat que es renovaran les mesures per sensibilitzar la població sobre el problema de la contaminació acústica en aquesta zona de la ciutat, amb la instal·lació de plaques on es llegeixi Silenci als carrers objecte de l’aplicació de les ZAS , la realització de reunions periòdiques amb els titulars de les activitats, persones de controlar l’accés a les mateixes i relacions públiques així com la supervisió i control acústic de totes les activitats emplaçades en aquest àmbit.