L’Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d’Ordenació del Territori que dirigeix ​​Rafa Simó, està executant les obres per millorar el drenatge del carrer Pintor Picasso i d’aquesta manera ampliar la capacitat d’evacuació de les aigües acumulades en l’entorn de la avinguda València a l’altura de la plaça de la Llibertat. “Aquestes obres pretenen eliminar un dels punts conflictius del nucli urbà pel que fa a acumulació d’aigua en cas de fortes pluges”, segons ha explicat el regidor.

L’actuació dotarà al sistema de clavegueram d’una major capacitat d’alleujament gràcies a la instal·lació d’una xarxa separativa de sanejament. D’aquesta manera, s’augmentarà la capacitat de drenatge de la zona adjacent a la rotonda situada a la intersecció del carrer Pintor Picasso amb l’avinguda de València on la xarxa d’embornals existents, i que es troben connectats amb la xarxa de sanejament, han causat problemes d’inundacions a la calçada i locals adjacents.

Es tracta d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials, independentment de la ja existent; la prolongació d’un col·lector de pluvials al llarg del carrer Pintor Picasso; així com de la connexió de la xarxa d’embornals existents, efectuant la seva renovació i millora en les zones de capacitat insuficient.

El traçat del col·lector de pluvials es realitza pel carril dret en el sentit des de l’avinguda Casalduch cap a l’avinguda València, motiu pel qual, en el moment d’inici de les obres i d’ocupació d’aquest carril, s’efectuarà una adequada ordenació del trànsit mantenint un únic sentit, i es podrà accedir als edificis i locals comercials existents o bé per les voreres o bé pels punts d’encreuament transversals que es mantinguin sobre les obres.

El pressupost d’execució dels treballs se situa al voltant dels 150.000 euros. Aquesta actuació se suma a altres projectes per millorar les infraestructures hidràuliques de la ciutat on també es registren problemes d’inundacions, especialment en la Marjaleria. Així, l’Ajuntament de Castelló ha invertit prop de tres milions d’euros en dos anys en la renovació d’una de les estacions de bombament del Grau i en l’ampliació de l’alleujament de dues de les majors sèquies de la Marjaleria: L’Obra i La plana.

“Som conscients de la importància d’executar aquelles infraestructures que permetin reduir l’impacte dels episodis de fortes pluges que periòdicament vivim a la ciutat, perquè minimitzar aquestes inundacions suposa augmentar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”, ha subratllat el regidor de Ordenació del Territori, Rafa Simó.