El Govern municipal de Castelló inverteix 2,35 milions d’euros en obres hidràuliques i intensifica la neteja de sèquies

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, han presentat el protocol d’actuacions per pluges 2017-2018 amb novetats que optimitzaran la prestació del servici. El pla municipal arreplega els procediments a executar en cas de pluges torrencials o episodis de gota freda, i està basat en el coneixement acumulat per les pluges registrades en els últims anys, així com en l’experiència dels serveis tècnics públics i privats.

Entre les incorporacions tècniques, destaca un sistema de telecomandament i telecontrol en les principals estacions de bombament i tornillos d’Arquimedes, així com càmares de videovigilancia per al control en continu de punts conflictius durant episodis de pluges. De la mateixa manera, s’han incorporat mesures de control mediambiental a través de la instal·lació d’equips de detecció i quantificació d’alleugeriments a llit.

A més, es disposa d’una xarxa de pluviòmetres distribuïts pel terme municipal per a arreplegar les dades de pluja, que s’integren en el sistema de gestió d’informació meteorològica desenrotllat per l’empresa (http://meteolink.grupogimeno.com) i a la que pot accedir qualsevol ciutadà en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu electrònic. També s’han incorporat com a millora al servei dos vehicles elèctrics.

Com cada any, s’estan duent a terme els treballs de neteja i manteniment en la xarxa de clavegueres municipal, que s’intensifiquen de manera sistemàtica en els mesos previs als períodes de màxim risc de precipitacions. Estes tasques es desenrotllen amb l’objectiu que el sistema de col·lectors siga capaç de captar i trasbalsar el major cabal possible, i d’esta manera, evitar sobreïsques i la resta de molèsties als veïns. Una flota de camions cuba de set vehicles permet l’accés als col·lectors de la xarxa municipal.

Inversions municipals

La alcaldessa de Castelló ha recordat les inversions en infraestructures executades en l’últim any, dins del Pla Especial de la Marjaleria, entre les que destaquen les obres hidràuliques per a reduir el risc d’inundacions en la Marjaleria i el Grau: l’ampliació de l’alleugeriment de la séquia de la Plana, amb una dotació hidràulica de 3 m3/s i 1.551.000 euros i l’ampliació de l’alleugeriment de la séquia de l’obra, que suposa una ampliació de cabal evacuat de 1,5 m3/s i una inversió de 795.000 euros. Unes obres que beneficiaran de forma directa al 50% de la població de la Marjaleria i que complementen el pla especial de neteja de séquies.

De la mateixa forma, dins del citat Pla Especial de Marjaleria estan executant-se les obres que contemplen mesures contra inundacions en la Primera Travessera, amb la construcció d’un nou col·lector el pressupost de la qual és de 710.000 euros. Així mateix, està projectada la segona fase de l’ampliació de l’alleugeriment de la séquia de l’Obra amb una dotació hidràulica de 1,5 m3/s i 350.000 euros de pressupost.