L’Ajuntament de Castelló modificarà l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica (que passarà a denominar-se de soroll) davant les «fissures i buits» de l’actual, aprovada el 2010. Entre d’altres mesures, la normativa adaptarà les franges diürnes i nocturnes a les que vénen establertes en la normativa bàsica estatal (Llei 37/2003 de 17 de novembre de 2003), de tal manera que l’horari diürn sigui el comprès entre les 8.00 i les 23.00 i el nocturn, el comprès entre les 23.00 i les 8.00 . Amb això, s’amplia una hora més l’horari diürn actual -de 7.00 a 22.00 hores-. En aquest cas es permetrà un nivell de decibels més alt durant una hora més