La primera reunió del Consell de Govern Local, nova denominació de la Junta de Govern Local, ha acordat avui una reestructuració del personal eventual al servei de l’equip de govern a l’Ajuntament de Castelló, que afecta el nombre d’assessors i als seus retribucions.

L’acord suposarà una reducció de la despesa estimada en 89.000 euros, respecte al de l’anterior equip de govern. Set llocs de l’organigrama municipal han estat suprimits i s’han creat quatre de suport a les noves àrees de gestió. A l’àrea d’alcaldia s’han retallat tres llocs respecte a l’etapa anterior.

“El compromís del nou equip de govern era reduir de forma considerable la despesa en les retribucions dels òrgans de govern i assessors. Avui hem fet el primer pas i en una propera reunió abordarem la retallada de les retribucions dels membres de la Corporació “, ha afirmat l’alcaldessa, Amparo Marco, després del Consell.

El personal eventual estarà integrat per un cap de gabinet, una coordinadora de comunicació, un coordinador de l’acció de govern, un assessor cultural, un assessor d’alcaldia, un assessor d’afers socials, un assessor de comunicació, un assessor de Govern Obert, un assessor d’Innovació i un assessor de Drets i Serveis, i set assessors de grups polítics (un menys que fins ara).