L’Ajuntament de Castelló ha tancat el pressupost municipal de 2015 amb alguns dels millors dades econòmiques de les últimes dècades. Així ho ha explicat l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, qui ha destacat que només en la partida de despeses financeres el consistori ha aconseguit un important estalvi respecte als últims anys ja que el 2015 aquestes despeses van ascendir a 1,5 milions d’ euros enfront dels 5 milions de mitjana que va gastar l’anterior equip de govern entre 2012 i 2014.

Marc ha explicat que aquest important estalvi en despeses financeres i interessos s’ha aconseguit gràcies a amortitzacions de préstecs que tenien uns interessos molt elevats ia la renegociació de part del deute, dues línies de gestió en què es va a continuar treballant durant aquest any . En aquest sentit, l’equip de govern ha aconseguit rebaixar substancialment els interessos que pagava el consistori per les operacions de tresoreria, de manera que en 2015 s’han pagat 111.000 euros per aquest concepte mentre que el 2014 es van pagar 299.000 euros, el 2013 la xifra va ascendir a 389.000 i el 2012 es van haver de sufragar 328.000 euros.

Per la seva banda, el regidor responsable de la gestió econòmica del consistori, Antonio Lorenzo, ha recordat que l’Ajuntament de Castelló ha tancat el pressupost de 2015 amb el major superàvit de la seva història: 22,6 milions d’euros. Lorenzo ha explicat que d’aquests 22’6 milions, 3,1 es destinaran a fer front al pagament d’obligacions pendents d’aplicar a data 31 de desembre de 2015 i crèdits compromesos per a inversions financerament sostenibles de 2014. A més, es destinaran 5,3 milions d’euros a un “matalàs financer” que reduirà els diners que es demana als bancs en comptes de crèdits, i es va a amortitzar deute per valor de 5,4 milions, “dues operacions que ens permetrà pagar menys interessos l’any que ve i continuar reduint les despeses financeres “.

El regidor també ha destacat que aquest ‘matalàs financer’ permetrà continuar avançant en la reducció del termini mitjà de pagament a proveïdors, una mesura fonamental per a l’equip de govern perquè permet que “les petites i mitjanes empreses que són proveïdores de l’ajuntament puguin millorar la seva finançament, mantenir la seva liquiditat i no recórrer a préstecs “. En aquest sentit, Lorenzo ha indicat que el període mitjà de pagament a proveïdors ha passat de 13,36 dies al gener de 2015, a 6,49 al desembre del mateix any, aconseguint un mínim històric en el passat mes de febrer quan es va aconseguir pagar en una mitjana de 2,34 dies.

Per finalitzar, l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha mostrat la seva satisfacció per aquestes dades i ha explicat que “són conseqüència de l’aposta del Govern Local per incloure procediments i criteris per millorar l’eficiència en la gestió municipal, els canvis normatius i la gran tasca que estan realitzant els funcionaris de la casa “. “Estem desenvolupant una política econòmica i pressupostària lògica, coherent, ordenada i assenyada que es tradueix en que hem millorat la gestió per reduir costos i destinar els diners al que de veritat importa, el benestar dels nostres veïns i veïnes”.