El tripartit proposa reduccions de l’IBI rústic i bonificacions a immobles d’ús cultural i social

La Comissió d’Estudi integrada pels cinc grups polítics de l’Ajuntament per a estudiar les ordenances fiscals de l’any que ve, s’ha reunit este matí. Entre les propostes que ha plantejat el tripartit, es troba una reducció del coeficient de l’IBI Urbà del 7,69%, i del 25% de l’IBI Rústic. Al contrari, s’aplicaria un increment fiscal a les unitats del Port del 5,56%. Segons el comunicat de l’Ajuntament s’incrementarien les bonificacions als immobles d’ús cultural i social.

L’Ajuntament de Castelló continua avançant en la negociació per a aprovar una rebaixa de la pressió fiscal. Segons el comunicat remés hui des del Gabinet de Premsa de l’Ajuntament, el grup de treball de revisió de les ordenances fiscals, taxes i impostos, constituït a l’abril de 2016 amb representants dels cinc grups polítics amb representació municipal (PSPV, Compromís, Castelló en Moviment, PP i Ciutadans) , ha celebrat hui una nova reunió. Durant esta sessió s’ha posat sobre la taula la proposta de rebaixa de la pressió fiscal per a l’any que ve a partir de les aportacions arreplegues en els mesos previs.

Segons el citat comunicat, “els partits firmants del Pacte del Grau (PSOE, Compromís i Castelló en Moviment) plantegen aplicar una nova reducció dels coeficients de l’impost sobre béns immobles, tant d’urbana com rústica, després de la ja aplicada en 2017“.

Així, indiquen, “en cas d’aprovar-se en ple, el gravamen aplicat a l’IBI de naturalesa urbana abaixaria un 7,69% en 2018, sumant-se al 5% de reducció ja aplicat enguany. La rebaixa per al pròxim exercici fiscal de 2018 en el cas de l’IBI rústic seria del 25%, el mateix percentatge que ja ha entrat en vigor en 2017“. També, indiquen, es preveu una reducció de cinc punts als immobles d’ús no residencial amb els valors cadastrals més alts mentres que es proposa augmentar un 5,56% d’augment a les unitats fiscals del Port de Castelló.

Respecte açó, el regidor Ignasi Garcia ha manifestat que “esta rebaixa afectarà totes les llars castellonenques, aproximadament uns 87.000, i a la pràctica totalitat de la resta d’immobles de la ciutat com a locals, comerços, xicotetes i mitjanes empreses, etc“.

Estes mesures, indica el regidor, s’emmarcarien dins de l’aposta de l’executiu local de primar els criteris de progressivitat i justícia fiscal en el pagament d’impostos i taxes. D’esta manera, no sols es reduïx progressivament la càrrega de la pressió fiscal a tota la ciutadania sinó que s’impulsen les mesures necessàries perquè paguen menys els que menys tenen.

Quant a les bonificacions, indica el comunicat, s’ha proposat una millora dels criteris de progressivitat amb la incorporació de nous trams en la bonificació per ingressos. D’esta manera, es manté la bonificació màxima del 90% (60% per ingressos i 30% per valor cadastral) però, indiquen, millorant la progressivitat en la distribució de les bonificacions a famílies nombroses.

També s’ha plantejat, continuar augmentant les bonificacions de l’IBI Cultural, l’IBI ús social i l’IBI ús renovables. Segons el comunicat, es proposa elevar al màxim legal la bonificació de l’IBI Cultural del 30% aprovat en 2017 al 95% amb l’objectiu de compensar la pujada de l’IVA. Esta bonificació s’aplica a immobles amb activitats culturals com a llibreries, teatres, sales de cine, galeries d’art, sales de concert i aquells que es destinen a la producció i representació cultura.

El mateix augment de la bonificació es proposa per a les bonificacions a aquells immobles que es destinen a ús social (cessió gratuïta o lloguer social a famílies en risc d’exclusió social o en procés d’inclusió) . D’esta manera, apunten, es passaria del 30% de bonificació que es va establir per primera vegada en 2017 al màxim legal del 95%. Quant a l’IBI per l’ús de renovables, també s’aposta per establir el màxim legal del 50%, enfront del 25% que s’ha aplicat per primera vegada enguany 2017. Amb això, afirmen des de l’equip de Govern, es vol potenciar l’ús d’instal·lacions per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol.

Garcia ha ressaltat que “l’actual equip de govern sempre ha fet esforços per a mantindre la pressió fiscal i no augmentar-la en la part del rebut en què nosaltres podem incidir, mentres que la part que depén del govern central i de la revisió cadastral que va realitzar el Partit Popular en el seu moment contínua incrementant-se perquè es va fer tard i mal“.

També, indica el comunicat: “se planteja per primera vegada una reducció del coeficient que s’aplica a l’impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) . L’Ajuntament de Castelló planteja rebaixar un 6,67% el coeficient (passaria del 3,75% al 3,50%) amb l’objectiu d’incentivar les xicotetes obres de reforma i adequació. Esta reducció se suma a la baixada del preu de quasi tots els mòduls per a adequar-los a la realitat del mercat, tant dels materials com de la mà d’obra, prenent com a referència la base de dades de l’Institut Valencià de l’Edificación“.

Finalment, durant la sessió s’ha proposat una congelació de la taxa d’arreplega de residus sòlids urbans amb caràcter general i es manté una “cuota hiper reduïda” a aquelles famílies en risc sever d’exclusió social ampliant la data límit per a la seua sol·licitud fins a l’1 de juny. La bonificació de la taxa de fems per a les famílies nombroses es manté en el 15%.