L’Ajuntament de la Llosa ha respost a una de les peticions de les associacions locals, que en aquesta ocasió era l’habilitació d’un espai per als coloms de competició.

A la plaça Bonavista l’Ajuntament ha construït un petit magatzem perquè es puguin ubicar-hi aquestes aus. Així es milloren les condicions per als colombicultores.

D’aquesta manera s’ha alliberat l’espai que tenien en el camp de futbol i es crea un nou lloc perquè els membres de l’associació puguin tenir els seus animals. En el lloc que s’ha alliberat en el camp de futbol es crearan uns lavabos públics.