L’Ajuntament de Vall d’Alba acaba d’activar la inversió de 38.255 euros per adequar i transformar el ‘Centre Actiu’ de la localitat en una sala social polivalent. Es tracta d’un cèntric immoble de propietat municipal, situat al carrer Nou número 2, de 100 metres quadrats.

L’alcaldessa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, explica que l’objectiu d’aquest projecte municipal és “condicionar el local de l’i adaptar-lo a les necessitats actuals, fent especial èmfasi en la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica, alhora que de pas es fa més confortable i habitable “.

En aquest espai es duen a terme en l’actualitat diverses activitats com poden ser classes de guitarra, de mecanografia, xerrades informatives per a les diferents associacions del municipi o simplement està a disposició de qualsevol organització o persona del municipi que ho requereixi.

“A causa de l’antiguitat del local i el seu estat de conservació, requereix uns treballs de manteniment, canvi de la fusteria exterior i interior, col·locar nou paviment interior i crear un nou accés i lavabos adaptats”, subratlla Marta Barrachina.

En línies generals, la intervenció consisteix a crear un nou accés adaptat per la part de menor desnivell respecte del carrer per minimitzar el recorregut de la rampa, arribant a un vestíbul d’entrada que articula la distribució interior de tota la sala, accedint als nous lavabos ia la sala polivalent.

Aprofitant l’espai que queda entre la rampa d’accés, que es delimita a la part esquerra amb un muret de blocs de formigó blanc vistos fins a una alçada de 90 cm. i a partir d’aquí amb una vidriera fixa, i l’envà de la sala, es preveu un armari de fulles lliscants i amb lleixes interiors que serveix com a espai d’emmagatzematge. També es creen uns lavabos nous, diferenciats en els dos sexes i fent un d’ells adaptat.

Pel que fa a acabats interiors de col · loca un paviment de gres porcelànic sobre el paviment de terratzo existent, prèvia preparació del suport, arrebossat de guix a les cares exteriors dels nous envans, enrajolat de rajola ceràmica dels lavabos i fals sostre que s’aprofita el existent que és de plaques d’escaiola desmuntables.

La instal·lació elèctrica es completarà amb noves lluminàries en les estades creades, col·locació de noves preses de corrent i nou quadre general de distribució ubicat en armari.

La instal·lació de fontaneria es farà nova per als lavabos, únicament amb xarxa d’aigua freda, se substituirà la xarxa de sanejament i es col·locaran extractors d’aire per als lavabos, ventilats directament a pati interior. També es dotarà local de llums d’emergència i extintor per a la protecció contra incendi.

A la façana, a més de l’obertura del nou accés i encegat de part dels buits, es sanejarà el sòcol i es revestirà d’aplacat de gres porcelànic, pintant la resta de la façana. La fusteria es substituirà per una nova d’alumini amb trencament de pont tèrmic.

“Les obres ja s’han licitat i adjudicat, de manera que ara ja van a anar relativament ràpids, perquè estiguin en temps i forma als terminis estipulats”, anticipa l’alcaldessa de la Vall d’Alba, que subratlla “l’aposta de l’equip municipal per seguir millorant les infraestructures i les dotacions municipals que són d’ús col·lectiu, el que redundarà en el conjunt dels valldalbenses “.