L’Ajuntament de la Vall d’Uixó està fent complir la llei de residus de la Comunitat Valenciana i les normes urbanístiques municipals, que estableixen que és obligació dels propietaris de finques la seua neteja, “encara que no siguen ells els qui hagen realitzat abocaments incontrolats”, tal com ha explicat el regidor d’Agricultura, Fernando Daròs.

Així, el consistori està aplicant de manera estricta la llei autonòmica del 2004 i la brigada municipal ha netejat els abocaments que hi havia al costat de l’ecoparc i un solar entre els barris Carbonaire i Toledo, tots dos en terrenys municipals. I s’estan tramitant “ordres d’execució per a les parcel·les privades, sense fer distincions ni afavorir a ningú i tractant a tots per igual”.

En aquest sentit, Daròs ha assegurat que en les dues anteriors legislatures en les quals governava el PP “s’aplicava un procés arbitrari i a l’atzar, perquè els propietaris podien tindre sort i la seua parcel·la la netejava l’Ajuntament gratis o podien ser desgraciats i els obligaven a adequar-les assumint la despesa”.

Aquesta mesura s’aplicava “sense explicar el perquè a uns sí se’ls feia pagar i a uns altres no, perquè mai van explicar els criteris que seguien, la qual cosa fa pensar que podia ser a dit, creant un clar greuge comparatiu entre els amos de les finques”.

Daròs ha assenyalat que tots aquests treballs de neteja amb l’anterior equip de govern “els feia la mateixa empresa, sense traure els contractes a concurs”. De fet, en els primers vuit mesos de 2014 es van adjudicar 14 contractes menors sense licitar que superaven els 8.000 euros.

D’ells, tan sol dues actuacions es van fer en terrenys públics. “La resta es van dur a terme en parcel·les privades, vulnerant totalment la llei que obliga a netejar-los al propietari”, ha afirmat l’edil.

INFORME TÈCNIC

Vista aquesta situació, els tècnics municipals van emetre un informe al novembre de 2014 “fent constar que la neteja de solars privats correspon als seus amos i que per als públics l’idòni seria licitar el servei i no adjudicar-ho sempre a la mateixa empresa”.

Tal com ha remarcat Daròs, “després d’aquest informe tècnic, l’anterior equip de govern no va tornar a netejar parcel·les ni en terrenys públics ni privats”. Així, ha demanat als regidors del PP que “tinguen un poc més de cap i no demanen a l’Ajuntament que cometa il·legalitats, perquè no podem netejar-los perquè incompliríem la llei”.

El regidor d’Agricultura també ha assenyalat que “el solar en el qual els regidors del PP s’han fet fotos és privat i té obert un expedient demanant la seua neteja des de principis de 2015, quan encara governaven”.

Des de l’actual equip de govern s’ha sol·licitat a la Policia Local que augmente la vigilància dels llocs potencialment sensibles de convertir-se en abocadors i que denuncie als infractors, amb multes que van des de 600 euros les lleus a 3.000 les greus.

Cal recordar que la Vall d’Uixó disposa d’un ecoparc en el polígon Belcaire i que l’empresa que gestiona el servei de recollida de fem arreplega voluminosos a domicili de manera gratuïta cridant al telèfon 964690247.