L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha presentat el plec de condicions del nou contracte de subministrament, serveis energètics i manteniment, que permetrà estalviar més de 150.000 euros a l’any en la factura elèctrica “gràcies a la instal·lació de leds, una tecnologia puntera més eficient i moderna “, tal com han explicat l’alcaldessa, Tania banys, i els tinents d’alcalde, Antoni Llorente i Jordi Julià.

El contracte s’adjudicarà per un import de 1,1 milions d’euros anuals durant 10 anys i l’empresa adjudicatària realitzarà un inversió de 3 milions d’euros, amb un sistema d’enllumenat a la via pública que millora la reproducció cromàtica de la llum (visibilitat nocturna dels colors) i la uniformitat de l’enllumenat (la llum estarà millor repartida), associat a un major control a través del monitoratge per detectar consums impropis i ser més eficients.

Els nous equips d’il·luminació reduiran les emissions de CO2 en més d’un 50% i repercutiran en un estalvi econòmic per a l’Ajuntament d’entre el 15 i el 20%, al que cal sumar que tindran una vida útil prevista de 20 anys . Així, un cop finalitzi el contracte no es precisarà una nova inversió a curt termini, ja que hi haurà una en propietat en bon estat i amb baixos costos de manteniment.

De la mateixa manera es regularitzaran tots els quadres de comandament que presenten deficiències per adaptar-los a la normativa de seguretat industrial. A més s’incrementarà el pressupost destinat a l’enllumenat de Nadal i hi haurà dos grups electrògens transportables i insonoritzats destinats a actes festius o culturals.

L’alcaldessa ha afirmat que aquest és “un dels serveis bàsics que presta l’Ajuntament” i per això el plec és fruit “del treball conjunt, del consens i l’acord”. I ha posat èmfasi que s’han establert uns mecanismes clars de control per garantir que l’empresa adjudicatària “compleixi amb el contracte i presti un bon servei”.

En aquest sentit, Llorente ha afegit que es crearà una comissió de seguiment formada per tècnics municipals i també es realitzarà una auditoria externa. Així mateix ha destacat la feina “durant vuit mesos dels tècnics i dels tres partits que formem l’equip de govern per arribar a un plec consensuat que beneficiï els vallers i valleres”.

Per la seva banda, Julià ha posat en valor que amb aquest nou contracte “ens adaptem al segle XXI com estem fent en tots els àmbits per millorar la ciutat”. En aquest sentit, es col·locarà il·luminació ornamental en diversos enclavaments turístics i d’interès: façana de l’ajuntament, aqüeducte romà, poblat iber, Paratge de Sant Josep i places del Sant Àngel, l’Assumpció i del Parc.

La regidora d’Urbanisme, Francesca Bartomeu, ha assenyalat que l’anterior contracte “s’ha esgotat i ja no podria prorrogar” i per això s’ha apostat per “un nou plec consensuat i elaborat després d’actualitzar l’última auditoria que es va realitzar, amb l’objectiu de fer més amb menys, tenir més llum, ser més eficients i estalviar més “.