L’Ajuntament de l’Alcora està duent a terme un Pla d’Eficiència Energètica que permetrà un estalvi a les arques municipals de, aproximadament, 41.000 € a l’any.

Com explica el regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Samuel Falomir, “l’objectiu és reduir i optimitzar el consum energètic, aconseguint un important estalvi al municipi, així com contribuir a la sostenibilitat mediambiental”.

Mesures d’eficiència energètica i d’estalvi en la factura elèctrica
D’una banda, s’ha dut a terme un nou procediment de contractació del subministrament elèctric de cadascun dels edificis municipals i de l’enllumenat exterior que disposa l’Ajuntament de l’Alcora, aconseguint un estalvi del 11,05% respecte als preus actuals del terme d’energia que venia pagant el consistori, valorat en 31.021,88 euros l’any.

A més, es va a procedir, en breu, a la instal·lació d’una bateria de condensadors a la Ciutat Esportiva a fi de reduir el consum d’energia reactiva. Amb aquesta mesura, s’aconseguirà un estalvi estimat en 4.500 euros a l’any, sent l’import de la present inversió de 4.279 euros. Per tant, l’equip s’amortitzarà en un any.

D’altra banda, s’ha dut a terme la instal·lació de lluminàries tipus led a diferents zones de la població, obtenint un estalvi a l’any de 7.404,68 € en la factura elèctrica. Per a això, s’ha realitzat un procediment de contractació en el qual s’ha obtingut un descompte de 9.432,26 euros respecte al pressupost base de licitació, a més d’obtenir-se una sèrie de millores basades en la substitució de 44 làmpades de vapor de sodi i equip electromagnètic per làmpades d’halogenurs metàl·lics de 60 W i equip electrònic de major eficàcia, regulable a partir d’una certa hora de la nit en què no cal el mateix nivell d’il·luminació. D’aquesta manera, s’ha obtingut una reducció de potència total de 2,7 kW i un estalvi afegit de 1.400 euros anuals.

Finalment, l’estalvi obtingut en el procés de contractació dut a terme en l’expedient descrit en l’actuació anterior, s’ha reinvertit en la substitució de les lluminàries existents al Passeig Baix la Vila, atès que es tracta de lluminàries antigues i llums VSAP de 150 W amb equip electromagnètic que es trobaven en un estat de deteriorament important, a trencar-se els vidres de protecció, perdent les característiques d’estanquitat i protecció que disposava la lluminària. En l’actualitat no hi ha recanvis per a aquestes lluminàries, la qual cosa generava continus talls de subministrament elèctric a la instal·lació.

Aquestes lluminàries s’han substituït per lluminàries tipus led, generant una reducció de la potència instal·lada total de 2,1 kW, el que suposarà un estalvi total de 1.100 euros anuals en la factura elèctrica. Aquesta inversió ha costat 8.466,67 €.

S’ha escollit una lluminària led amb temperatura de color igual a 3000 º K, més càlida que la temperatura instal·lada en lluminàries led existents a la via pública que és de 4.000 K (llum molt blanca), buscant que els punts de llum instal·lats serveixin d’enllumenat funcional del propi passeig mitjançant l’adequació dels nivells d’il·luminació al que estableix l’actual Reglament d’Instal·lacions d’Enllumenat Exterior, atès que les lluminàries existents generaven gran contaminació lumínica, al projectar la il·luminació no només al passeig sinó a les parets adjacents al mateix .