L’Ajuntament de Les Useres ha aprovat per unanimitat els comptes per al proper exercici, un pressupost que ascendeix a 785.000 euros. La xifra suposa un increment dels recursos de 53.000 euros respecte a la de l’exercici 2016 que va a acabar.

L’alcalde de Les Useres, Jaime Martínez, destaca que es tracta d’un pressupost “pensat per satisfer les demandes dels veïns, apostant per la millora d’infraestructures i més serveis a la ciutadania, perquè el nostre poble sigui modern i de primera, dotat amb totes les comoditats i prestacions “.

En aquest sentit, Jaime Martínez destaca la partida d’inversions, que puja a 140.000 euros, una quantitat que “permetrà seguir aprofundint en actuacions de millora i embelliment del nucli urbà, pavimentació i manteniment de camins, renovació de lluminàries … perquè les Useres sigui més sostenible, més accessible i més agradable, tant per als ciutadans que habiten en ell com per al creixent nombre de turistes que ens visiten “.

Així mateix, el consistori ha reservat una partida de 33.950 euros per a distribuir entre els col·lectius i associacions de la població, perquè puguin seguir desenvolupant la seva activitat cultural i lúdica, que repercuteix en el conjunt de la ciutadania.

“La part negativa és el pagament de 109.000 euros en concepte d’interessos per abonar els préstecs que l’actual equip de govern està arrossegant des de l’any 2011, uns compromisos que estem complint rigorosament, com no pot ser d’una altra manera, però que absorbeixen una part molt important dels recursos de les arques públiques, i que no poden dedicar-se a altres fins “, matisa l’alcalde de les Useres.

“La filosofia d’aquest pressupost es manté en la línia dels anteriors: Fer més amb menys”, subratlla l’alcalde de Les Useres, que recorda que es manté la política del control de la pressió fiscal, “de manera que no anem a pujar els impostos municipals, que d’altra banda, porten diversos anys a la baixa, com passa amb l’IBI urbà o rústic, així com l’eliminació de les taxes del cementiri, per posar tres exemples, el que ha suposat un estalvi important per als ciutadans “. Tan sols pateix un lleuger increment la taxa d’escombraries causa de l’augment del cost de reciclatge.

A més, “tampoc es va a incrementar l’any 2017 la despesa de personal”, remarca Jaume Martínez, que destaca que “l’Ajuntament seguirà la seva ronda de contactes i treball amb la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana per a aconseguir recursos i suport per a projectes per a Les Useres, que volem que sigui un poble que ofereix cada vegada més oportunitats de futur, tant econòmiques com socials, i per descomptat, que se situï com un referent del turisme rural, esportiu i cultural a la província de Castelló ” .