Alguns veïns de Nules, al voltant de 750, estan rebent en els últims dies els seus rebuts per al pagament de l’IBI amb increments respecte a l’any anterior. Referent a això, l’equip de govern ha emès un comunicat en el qual afirmen que “davant la situació de desinformació creada, i atès que el PP està faltant a la veritat deixant entreveure que es deu a una possible pujada de l’IBI per part de l’actual equip de govern que gestiona l’Ajuntament, volem fer saber que l’Ajuntament de Nules, en data 18 setembre 2014 sent alcalde Mario García i signant ell la sol·licitud, va manifestar a la Direcció General del Cadastre seu interès a ser inclòs en la Resolució que es aprova en l’exercici 2014 (publicada al Butlletí Oficial de l’Estat del dia 3 de novembre de 2014), relativa al procediment de regularització cadastral 2013-2016, per a la incorporació al Cadastre i valoració a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, tant de les construccions omeses total o parcialment, com de les modificacions en les dades físiques dels immobles que siguin incorrectes o incompletes, per tal d’assegurar la seva concordança amb la realitat “.

També han explicat que “la recaptació pel concepte de l’IBI urbà i rústic es veu incrementada com a conseqüència de la incorporació d’immobles i alteracions omeses. La revisió esmentada de valors cadastrals no afecta la resta d’immobles que tributen correctament “. Així mateix, “en compliment de la legislació vigent, els propietaris afectats hauran de liquidar les quotes corresponents als exercicis no prescrits, això és els últims quatre anys (des de 2012)”.

Per la seva banda, l’actual alcalde de Nules, David García, va sol·licitar ja per a 2016, i s’ha fet novament per 2017, la no revisió dels valors cadastrals, de manera que tant aquest any com el que ve l’IBI es mantindrà congelat. A més, tal com consta al programa de l’equip de govern 2015-2019 es congelen els impostos i no s’apujaran durant la present legislatura.