L’executiu local peniscolà ha aconseguit un dels objectius que es plantejava per a aquest mandat, després de crear la regidoria de Transparència com a àrea “transversal i estratègica”, tal com assegurava el mateix alcalde, Andrés Martínez.

Al juny de 2015, amb l’inici de la legislatura, “vam posar la maquinària en marxa per disposar d’una ordenança municipal i un portal de transparència amb l’objecte de comptar amb un marc legal i un suport telemàtic que ens permetés aglutinar i facilitar tota la informació municipal a les ciutadanes i ciutadans “explicava la regidora de l’àrea, Sandra Albiol, destacant que el Portal es va posar en marxa tot just tres mesos després, a l’agost del mateix any.

La publicació oficial del Portal de Transparència per part de l’Ajuntament de Peníscola permetia complir la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. El compliment d’aquesta llei és obligatori per a totes les administracions locals i Peníscola es va avançar a l’imperatiu legal disposant del Portal abans del termini exigit.

Transcorreguts tot just 20 mesos, el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Peníscola suma més de 2000 documents en línia i ha completat el 100% dels Índexs de Transparència Internacional per als ajuntaments (ITA), “una fita dins de la gestió municipal i mostra de bon govern, a més d’exemple indiscutible de l’important esforç de coordinació i integració de les noves rutines de treball de l’equip de funcionaris municipals, encapçalats per la Secretaria Municipal i l’àrea de Modernització “, destacava el mateix alcalde.

informació disponible

Els indicadors ITA són una eina que l’organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per mesurar el seu nivell de transparència. Avaluen la gestió realitzada per l’ajuntament a través d’un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees: informació sobre la corporació municipal, relacions amb els ciutadans i la societat, transparència econòmica-financera, transparència en les contractacions i costos dels serveis, transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient, i indicadors de la nova llei de transparència.

“L’Ajuntament de Peníscola va publicar primerament la informació relativa a la corporació municipal, les seves retribucions i els seus horaris d’atenció al públic, posteriorment es va incorporar al Portal tota la informació economicofinancera per seguir completant la informació relativa a l’àrea d’urbanisme fins emplenar el total dels 80 indicadors “ampliava la regidora Albiol.

El que més interessa als usuaris

En el balanç dels primers 20 mesos del Portal, que ja inclou la consecució de l’objectiu de la transparència total, s’han avaluat els apartats que han despertat més interès per part dels internautes.

El Portal, que es troba dins del web municipal, referència a espais o apartats que es troben també a la seu electrònica i el propi web que l’allotja. Així, els apartats més vistos són el Perfil del contractant, on es troben els diferents expedients corresponents a les contractacions públiques amb més de 24.000 visites; així com la informació relativa a la pròpia corporació municipal i la informació econòmica financera, amb més de 15.000 visites en total.

Foment de la participació ciutadana

El mateix Portal inclou diverses eines per als ciutadans i ciutadanes amb les que interactuar amb l’administració local; des de l’espai de consultes fins als apartats de relacions de les diferents àrees amb els veïns i veïnes. Tot això permet als usuaris ampliar la informació del seu interès mitjançant el plantejament de dubtes o consultes. “Una cosa que venim practicant des de fa 10 anys des de la posada en marxa del web municipal que ja allotjava una bústia de suggeriments i un correu de consulta per als ciutadans” explicava l’alcalde, que ha volgut recordar també que el web municipal compta amb Seu Electrònica i Perfil del contractant abans de la posada en marxa del Portal de transparència, el que ha facilitat l’arrencada de la nova plataforma i el compliment de la transparència total en temps rècord.