Des del passat dia 22 d’agost i fins al 30 de setembre, les regidories d’Hisenda i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Peníscola obrien el procés d’elaboració dels comptes municipals per a l’any que ve a la ciutadania.

A través de la recollida de propostes en el registre municipal, tal com s’establia en les bases que regulen el procés de convocatòria dels Pressupostos Participatius aprovades en junta de govern local el dia 18 d’agost, s’iniciava el procediment que continua durant els pròxims dies amb la convocatòria de les votacions.

“A les oficines del SAC, de dilluns a divendres i en horari de 9h a 14h des de demà fins al dia 28 d’octubre, es trobarà l’urna i les paperetes de les propostes sobre les que, els majors de 18 anys i empadronats a la localitat, podran votar per la seva inclusió en els comptes municipals de l’any que ve “ha explicat la regidora d’Hisenda, Sandra Albiol, que ha informat dels avenços en el procés de confecció en el projecte de pressupostos per a l’any que ve, per la qual va sol·licitar als regidors de l’equip de govern i de l’oposició l’enviament de les seves propostes amb data límit el dia 30 del mes passat. “Treballant amb antelació podem incorporar la proposta que resulti més recolzada de la votació popular i seguir complint els terminis i paràmetres que estableix la llei” ha explicat.

Del procés participatiu, el registre va identificar les propostes que va remetre als diferents departaments perquè els tècnics competents realitzessin els informes preceptius que indiquessin si la proposta era o no competència municipal i si s’ajustava a la legalitat vigent.

En Junta de Portaveus de 14 d’octubre de 2016, després d’estudiar els informes corresponents respecte a les propostes presentades, es va decidir sotmetre a votació pública dues propostes, els informes de apareixen publicats en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i el Portal de Transparència.

Les propostes descartades han estat comunicades als veïns i entitats que les proposaven, facilitant-los l’informe o valoració tècnica que les identificava com a inversions ja incloses en els comptes públics previstes per l’any vinent o com a propostes la competència per dur-les endavant correspon a una altra administració superior .

Després tot el procés, se sotmeten a votació doncs perquè s’incloguin en els pressupostos 2017 les propostes que sí compten amb informes favorables, són inversions competència de l’administració local “i, en aquest cas a més, compten amb major nombre de sol·licituds també, doncs una d’elles ha estat registrada per gairebé una desena de veïns “ha explicat la regidora de l’àrea de Participació, Raquel París. Es refereix a la proposta de reparació del ferm del camí Cervera en el seu ample actual i la millora de la seva senyalització horitzontal provisional per a millorar les condicions de seguretat del camí, així com l’actuació necessària per a la solució al problema respecte a les tapes del clavegueram existents en aquest camí. La segona proposta a votació és la restauració de la teulada de l’ermita de Sant Antoni, presentada per l’associació pro-restauració de l’ermita.

L’alcalde, Andrés Martínez, s’ha mostrat satisfet per la posada en marxa del procés participatiu i ha volgut agrair a les agrupacions i veïns la seva implicació. “En l’inici del mandat vaig proposar a l’equip de govern incorporar la participació ciutadana amb transversalitat en totes les àrees de gestió” i ha felicitat la coordinació entre regidories “per haver gestionat l’aprovació i aplicació de tota la regulació necessària per a garantir la major transparència i participació ciutadana en la gestió municipal “, el que facilita, ha ampliat, que en aquesta anualitat puguem arrencar ia un procediment per a la inclusió de les propostes populars a les inversions i programació d’activitats que l’Ajuntament durà a terme per l’any vinent.

La regidoria de Participació Ciutadana, després d’aprovar el Reglament que regula i garanteix la participació dels ciutadans en els assumptes públics a la localitat i haver aprovat el nou Reglament Orgànic Municipal que preveu la consulta ciutadana en els òrgans col·legiats, així com haver incorporat i convocat el nou consell municipal de cultura als ja existents durant el primer any de mandat, suma els Pressupostos Participatius