El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Peníscola, Romualdo Forner, va tornat a demanar a la Generalitat Valenciana la rehabilitació de la CV-141, via principal que connecta el nucli urbà de Peníscola amb l’AP-7 i la N-340. L’esmentat projecte va ser aprovat per l’antic executiu que preveia iniciar el procediment de licitació de l’obra el passat mes d’octubre, per valor de 1,2 milions d’euros, però amb el canvi de govern “es va esfumar”.

Forner ha recordat la visita que van efectuar els representants del govern municipal al novembre de l’any passat, al director general d’Obres Públiques, Carlos Domingo, per consultar quina era la situació del projecte i sol·licitar el seu avanç i resolució. “La nostra sorpresa va ser, no només que el projecte havia desaparegut, sinó que se’ns va advertir que no hi hauria disposició pressupostària en tota la legislatura per emprendre aquesta obra”, ha recordat Forner, amb estupor al “comprovar que els 1,2 milions d’ euros previstos per al vial d’accés a Peníscola s’han perdut però en canvi el govern de la Generalitat ha aconseguit reunir un milió d’euros per dur a terme millores en quatre vials d’altres tantes localitats, curiosament totes elles governades pels socialistes “, el que ha valorat “com un bon exemple del que és desvestir un sant per vestir a un altre”.

Forner ha recordat que el ple municipal va aprovar una moció per reclamar l’esmentada inversió i actuació al govern valencià en aquest mandat, “el que, tal com preveu el reglament, impedeix insistir en aquesta qüestió a través d’una nova moció fins passat un any ; qüestió que no va evitar que aquest executiu reivindiqui en totes les ocasions sigui necessari, aquesta obra “ha assegurat, al fil de les inversions recentment anunciades per part de la Generalitat en altres municipis.

La via resulta “totalment insuficient” a l’estiu i “perillosa” tot l’any

Aquesta carretera es caracteritza per ser una via amb un sol carril per sentit i vorals d’ample variable. A més, hi ha trams de rectes que permeten la circulació a una velocitat elevada. Durant els sis mesos de la temporada mitjana i baixa, atès el caràcter turístic de Peníscola la població de la localitat sobrepassa els 100.000 habitants el que fa que aquest únic vial d’accés sigui “totalment insuficient” per assumir tot el flux de vehicles. A més, l’edil s’ha referit a la perillositat del vial per la quantitat d’urbanitzacions i habitatges confrontants que fan servir aquest vial com a via d’accés als seus respectius llocs habituals de residència.

El projecte per a la millora viària de la carretera inclou rotondes i una via parc

L’origen de l’actuació es localitza a l’enllaç del Ministeri de Foment entre la CV-141 i la N-340, per finalitzar a la connexió amb la nova carretera Peníscola-Benicarló, que es traça sobre el camí vell de Benicarló.

En el projecte, la calçada compta amb vorals i inclou pel marge dret una andana ciclista-peatonal independitzat de la calçada principal per un separador enjardinat.

El projecte contemplava un pressupost, concretament, de 1.266.537 euros, per a la millora de la rodadura de la calçada en un tram de 7 km., (Des de la intersecció del vial amb la carretera Peníscola- Benicarló fins a la intersecció amb el Camí Abellers i Camí de la Creu) la millora de la senyalització, i el reasfaltat del Camí Cervera en un tram de 1.400 metres per ampliar-lo com desviament provisional del trànsit mentre s’executessin les obres.

Forner afirma “l’objectiu a llarg termini era convertir aquesta carretera en una via parc per poder donar solució a les necessitats de les urbanitzacions confrontants”. Per a això es projecta la construcció d’una glorieta de 21 metres de radi exterior a la intersecció existent amb la via pecuària Colada de la Creu i el camí Cervera.

El projecte planteja a més la construcció d’una vorera al llarg de 1.200 metres que donarà continuïtat a l’itinerari de vianants existent fins a la nova rotonda. Aquesta vorera es projecta al marge dret en el sentit cap a Peníscola, en substitució de la cuneta actual, fins al límit de les edificacions existents, amb una amplada de tres metres.

Cal tenir en compte que per a la realització d’aquest projecte s’aprofitaran camins i vials ja existents.