Després de l’obertura del nou Centre de Salut, l’Ajuntament de la localitat, “seguirà insistint en les reivindicacions que hauran de millorar la qualitat de la prestació del servei sanitari al nostre poble” ha explicat Romualdo Forner, portaveu de l’equip de govern en el consistori.

Forner ha indicat que el nou centre compta amb unes instal·lacions i un “equip de professionals excepcional que cal ampliar” pel que l’administració local va a “continuar exigint més personal, l’ampliació dels horaris de consulta, així com el servei de transport sanitari per part de la Generalitat “.

El ple municipal del passat mes de juliol a la localitat ja aprovava per unanimitat la proposta de resolució de l’alcalde, Andrés Martínez, per remetre a la Generalitat Valenciana en què se li sol·licitava una base d’ambulàncies al municipi.

Aquesta sol·licitud venia motivada després de la recepció de l’informe requerit per part de l’Ajuntament a la Conselleria de Salut, pel qual es demanava a l’administració competent un informe de no duplicitat amb l’objectiu de poder contractar el servei d’ambulància 24h.

Aquest procediment, que ha portat a terme l’Ajuntament en els últims anys, rebia per primera vegada un informe desfavorable per a l’administració local, ja que assegurava que existia duplicitat i que aquesta no és competent per a la contractació de l’esmentat servei sanitari.

Prèviament al tràmit plenari i l’enviament formal de la sol·licitud a l’administració autonòmica, l’Ajuntament sol·licitava el passat 30 de juny a la Direcció General d’Assistència Sanitària una trobada per posar sobre la taula la problemàtica de no comptar amb aquest servei al municipi estant aquest, probablement, entre els tres o quatre amb més població de la província durant bona part del segon i tercer trimestre de l’any. “Mentre a Torreblanca s’han donat molta pressa a situar una SAMU que segueix encara sense personal, a Peníscola es la cita quan el problema del vehicle sanitari en època estival ja no pot solucionar-se” ha explicat Forner, confirmant la citació des de Conselleria per al proper 28 de novembre, cinc mesos després de sol·licitar la reunió.

Actualment l’àrea de salut en què Peníscola es troba, disposa de dues SAMU – una a Morella i l’altra amb base a Vinaròs-, a més de tres vehicles de suport vital bàsic, a Benicarló, Vinaròs i Sant Mateu. L’ambulància de servei 24h al municipi, dependent de l’Ajuntament, atén al voltant de 1400 urgències a l’any, mentre el servei que presta la Generalitat de trasllat a pacients a l’hospital atén 600.