Les regidories de Benestar Social, Hisenda i Joventut de Peníscola han treballat conjuntament en l’ampliació gradual de la partida pressupostària destinada a emergència social. Així, des de l’inici de l’any, amb una consignació pressupostària de 42.000 €, es van plantejar dues modificacions de crèdit en les que s’aprofitaven romanents de l’estalvi d’altres partides, per ampliar els recursos que es destinarien a les famílies més necessitades.

Al maig s’ampliava la partida amb 10.000 € i en el passat ple de setembre en 22.000 € més. “En total, comptarem amb 74.000 € per destinar a les ajudes d’emergència social, així com de pobresa energètica, que han sumat ja en el que va d’any 122 i 22 respectivament”, ha explicat la regidora de l’àrea, María Jesús Albiol.

L’alcalde, Andrés Martínez, s’ha interessat per l’estat d’execució de la recent ampliació pressupostària i la regidora d’Hisenda, Sandra Albiol, ha confirmat a l’equip que la mateixa s’ha fet ja efectiva i les noves peticions de les ajudes podran comptar amb aquests recursos a partir de la setmana que ve.

“Hem atès ja a multitud de famílies, ajudant-los amb els subministraments bàsics, la llum, l’aigua, el gas, compra de medicaments o el lloguer d’un habitatge” ha explicat Albiol, destacant la intensiva tasca que es realitza des del departament de Serveis socials, “gràcies a aquesta ampliació pressupostària seguirem fent-ho fins al terme de l’any, atenent noves sol·licituds”.

Només l’any passat, es van atendre en Serveis Socials a 2.330 persones, de les quals una xifra similar a l’actual comptaven amb ajudes de primera necessitat.

Després de verificar i identificar sobrants en altres àrees, “vam decidir suplementar aquesta partida per poder donar cobertura a les necessitats que es plantejaven des de l’àrea de Benestar Social, primant les necessitats de les famílies amb més necessitat, tot i trobar l’oposició d’altres grups polítics, la modificació de crèdit va tirar endavant gràcies a l’equip de govern “, destacava l’alcalde, que ha felicitat a les regidores de les diferents àrees que han fet possible aquesta ampliació pressupostària.

Des de l’any 2003 l’Ajuntament de Peníscola compta amb partida destinada a emergència social; inicialment, comptava amb 25.000 € a l’any, xifra que es va veure ampliada el 2008, quan es va identificar un major nombre de casos i peticions pel que es va ampliar el pressupost fins 47.000 €. “En els últims anys, l’Ajuntament ha fet un esforç importantíssim per poder atendre totes les famílies amb necessitats acreditades i, és per això, que en els últims anys hem tractat de destinar cada vegada més recursos a qüestions d’emergència social” ha explicat l’alcalde, destacant “l’aposta del govern municipal per reforçar l’ajuda als que més la necessiten”.

Prova d’això és també l’ampliació contínua del personal de l’àrea de Serveis Socials que compta, després de l’última incorporació en l’àmbit administratiu en els últims dies, amb vuit persones treballant en dependència, atencions a domicili, la unitat de respir, serveis generals i el servei per a la família i la infància.

Un procediment regulat i auditat

Els 144 beneficiaris de gener a setembre d’aquest tipus d’ajudes d’emergència social, han hagut de seguir el protocol marcat per la legislació vigent i, per tant, després d’una cita amb la Treballadora Social i acreditar amb dades econòmiques la necessitat de cobertura de les seves necessitats bàsiques, l’Ajuntament, a través de la Junta de Govern Local, s’ha procedit a aprovar les ajudes, previ informe tècnic de l’àrea de Serveis Socials.