L’Ajuntament de Sant Joan de Moró ha finalitzat recentment diverses actuacions de renovació en diferents carrers del municipi i de canalització d’aigües pluvials “per tal de millorar l’accessibilitat de vehicles i veïns”, indica l’alcalde de la localitat, Vicente Pallarés.

Concretament, l’equip de govern municipal ha reparat el carrer Elisa Marzá, uns treballs que han consistit en la reparació de 37 metres de vorera que es trobava en mal estat i suposava una molèstia per als veïns. Amb aquesta finalitat, el consistori ha procedit a substituir la vorada i paviment de la mateixa, uns treballs que, a més, s’han coordinat amb l’empresa Pavagua, per renovar les conduccions existents i, al mateix temps, millorar el subministrament d’aigua potable. Cal subratllar que l’Ajuntament ha contractat per dur a terme aquesta actuació a treballadors autònoms del municipi perquè les inversions municipals reverteixin en l’ocupació i l’activitat econòmica de la localitat.

D’altra banda, el consistori de Moró també ha realitzat diverses obres a les voreres dels carrers Figueroles i l’Alcora, en els accessos al municipi. Aquesta actuació s’ha dut a terme amb personal de l’Ajuntament amb l’ajuda de treballadors autònoms. Els treballs han consistit en la demolició de la vorera existent i posterior execució de la nova, adaptant-la a la normativa sobre accessibilitat. En total, s’han renovat 139 metres lineals de vorera.

Finalment, el consistori també ha dut a terme una cuneta de formigó al nucli de Ventorrillo. Es tracta d’una obra finançada íntegrament per l’Ajuntament de Sant Joan de Moró amb la finalitat de millorar l’evacuació d’aigües pluvials a la zona anomenada Mas de Masianos mitjançant el formigonat de la cuneta existent.

“Les tres actuacions sumen uns 20.000 euros i donen resposta a les demandes que els veïns ens havien fet arribar”, ressalta l’alcalde, Vicente Pallarés. “Són obres de petit calat econòmic, de microurbanisme, però que ens permeten solucionar problemes que per als veïns són molt importants. Aquesta és la principal motivació i el nostre motor per dur-les a terme, seguint una política que mantenim al llarg de tot l’any en actiu, per donar una ràpida resposta als veïns “, conclou Pallarés.