L’Ajuntament de Segorbe ha aprovat avui els pressupostos per 2017, en un ple extraordinari marcat pel desacord entre l’equip de govern i l’oposició. Aquest ple no va comptar amb l’assistència de les regidores Mercè Pérez i Carmen Climent, que van excusar la seva assistència.

Els pressupostos per 2017, que ascendeixen a 9.006.653 €, representen un 4% més que el pressupost de l’anterior exercici, marcat, segons paraules del seu alcalde “per ser uns pressupostos enfocats a les persones, amb un marcat caràcter social, ia mantenir i millorar els serveis que l’ajuntament presta a tots els ciutadans “. De fet, les actuacions de protecció i promoció social han augmentat més d’un 14%.

En el capítol d’ingressos, disminueix el que l’ajuntament recapta de transferències de l’Estat i per l’IBI, i augmenten les transferències autonòmiques. En l’apartat de personal, aquest pressupost s’ha previst la reposició d’una plaça de jubilació prevista, i s’incorporaran a 5 persones més amb caràcter temporal durant l’any, ja que no es poden convocar places definitives a causa de la LRSAL. També s’ha previst la pujada de salari als treballadors que pot aprovar-se en els pròxims pressupostos de l’Estat.

Pel que fa a la discussió que es va propiciar en el ple, es va justificar que els pressupostos s’han realitzat quan s’han tingut dades reals per a realitzar el pressupost, i que això no suposarà cap problema per al funcionament de l’ajuntament, ja que es partirà de danys més reals i ajustats, encara que l’oposició va acusar l’equip de govern de reduir les inversions i augmentar les despeses de personal i funcionament.

Les inversions sostenibles aquest any s’emplacen per tornar a definir-les més endavant, quan comenci a executar-se el pressupost i es puguin destinar més recursos a les mateixes. “Els pressupostos actuals se centren en mantenir els serveis actuals en condicions òptimes, però 2017 veuran inversions sostenibles que repercutiran directament en les persones” segons ha expressat el regidor Luis Gil, que va defensar en aquest ple els pressupostos.

Malgrat que per a aquests pressupostos es va reprendre la Junta de Portaveus, que es va formar i va convocar per primera vegada perquè els partits puguin consensuar propostes per a aquests pressupostos, el Partit Popular no va usar ni la junta ni les comissions per negociar les seves propostes en inversió, i presentar en el mateix ple una esmena amb actuacions en inversions per un import de 300000 €, que va ser rebutjada.