L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Segorbe s’ha reunit amb caràcter extraordinari per estudiar els informes que han realitzat des de la Regidoria d’Obres i la d’Agricultura, sobre els danys produïts per les últimes pluges que han estat caient en el terme municipal de Segorbe i que han superat els 175 l / m2 des del dia 18 al 24 inclusivament.

Per part de la Regidoria d’Obres s’ha informat del despreniment de diversos pins així com pedres al vessant de Sopeña que dóna amb el Rialé; s’han verificat diferents emboces en diversos embornals de recollida d’aigües pluvials; així com s’han detectat diverses goteres en edificis municipals.

Des de la Regidoria d’Agricultura, en principi no es té coneixement de cap dany en els camins agrícoles del terme, només hi danys en els camins que tenen confluència amb el llit del riu Palància com és el camí de la passarel·la que comunica amb el Club de Tennis prop de la font del Rellotger, camí del Rialé que comunica amb el camí pel qual s’accedeix a la piscina de Peñalba, camí de la Teula, camí del Borrego i camí de Utrillas.

Davant d’aquests danys, i després de la valoració econòmica que suposarà la seva reparació, per part de l’Ajuntament s’ha habilitat una partida de 20.000 € per a fer front als mateixos.

D’altra banda, al llarg del dia d’avui ja s’han solucionat els emboces dels embornals, en el camí del Rialé s’han tallat i eliminat els pins caiguts, i demà es procedirà a restaurar el talús i el mur que ha estat danyat .

Així mateix, informar que ja s’han obert al trànsit tots els camins que estaven tancats, excepte el del Rialé, font de la Teula i del Borrego, i la passarel·la propera a la font del Rellotger, ja que el cabal del riu Palància seguia sent intens.

Pel que fa als Cinquanta Canelles, així que baixi el cabal i Confederació Hidrogràfica del Xúquer ho autoritzi, es procedirà a netejar les passarel·les emboçades per restes de canyes i l’adequació de les mateixes i dels camins adjacents. També es durà a terme la reparació i pintat dels jocs infantils que s’hagin danyat.

Finalment queda assenyalar també, que el proper dissabte al matí, l’alcalde, al costat dels regidors de l’equip de govern, realitzaran una supervisió de tot el que s’ha fet i del que queda per fer per tal que dilluns dia 30 pugui accedir la maquinària pesada a la llera dels Cinquanta Canelles per procedir a la reparació dels danys.