La Regidoria de Serveis Públics, que dirigeix ​​Francisco Valverde, treballa en la millora de l’enllumenat i la xarxa d’aigua potable del carrer Assumpció, on s’aprofitaran els treballs per renovar també completament les voreres, prioritzant el vianant i millorar l’accessibilitat urbana.

Els treballs, adjudicats a una empresa local amb un termini d’execució de dos mesos i una inversió de 60.000 euros, se centren en el tram entre els carrers Josep Ramon Batalla i Zumalacárregui, on les voreres presenten un alt grau de degradació del paviment. “Parlem d’una zona en la qual la xarxa d’enllumenat i d’aigua potable és molt antiga, pel que tenim freqüents avaries, que també arriben a afectar al carrer Soledat. En el cas de la xarxa elèctrica, el deteriorament del cablejat i les estrangulacions provoca apagades “, explica Valverde, que destaca que les arrels de l’arbrat són un altre dels problemes a la zona.

Per això, Serveis Públics Vila-real escomet en tot el carrer un projecte integral de reforma que renovarà tota la xarxa de canonades d’aigua potable, de fibrociment, substituint-les per altres de noves de polietilè. “A més, col·locarem vàlvules de maniobra per poder actuar millor en cas d’incidències”, puntualitza el regidor.

Un cop realitzada la instal·lació elèctrica i de canalitzacions, s’actuarà en la renovació completa del paviment, amb nous vorades de formigó, rajoles i arquetes de registre del clavegueram, en què s’intercalaran anagrames municipals. També s’han d’incloure escocells amb vorada de formigó i es canalitzaran les arrels del nou arbrat. “Aquest carrer, on es pot aparcar a banda i banda, permet l’ampliació de la vorera uns 40 centímetres, de manera que dins la nostra política de donar prioritat al vianant, anem a procedir a l’eixamplament de tot el tram”, indica Valverde. “El projecte inclou també cinc passos de vianants accessibles, de manera que continuem avançant en accessibilitat urbana”, conclou.