Juan Bautista Juan (Alcalde de Vinaròs) ha anunciat junt amb el regidor d’Hisenda, Joan Amat, que en el ple ordinari de demà dijous el Partit Popular seguirà aprofundint les seves polítiques de disminució de càrregues tributàries aprovant una nova reducció d’impostos.

Durant un any es suspendrà el cobrament de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i que en l’actualitat suposa un 3,5% de l’import del projecte. També se suspendrà, addicionalment a l’impost, el cobrament de la taxa, d’un 0,5% de l’import del projecte, a aquells la quantia no excedeixi de 350.000 €, el que en la pràctica suposarà per a aquests una reducció del 4%

Aquesta mesura aconseguirà que Vinaròs siga pionera en la suspensió total d’aquest impost, el que suposarà un incentiu important per generar més activitat en el sector de la construcció, beneficiant per tant tot aquell ciutadà que decideixi fer una construcció o obra, ja que pagarà menys impostos a més de les empreses o autònoms que les materialitzen, arquitectes, lampistes, fusters, pintors, electricistes, paletes, etc.

L’Alcalde ha destacat la importància d’aquesta mesura que suposa “una nova evidència del que està sent senyal d’identitat del govern municipal com és repercutir el progressiu sanejament econòmic de l’Ajuntament, fruit d’una gestió seriosa i eficaç, en mesures que, a més de reduir les càrregues tributàries als ciutadans, propiciïn la generació d’activitat econòmica i ocupació “.

Aquesta nova rebaixa d’impostos se suma a les ja adoptades pel govern municipal, i que entre les més destacades hi ha la reducció del 15% de l’IBI a oficines, locals comercials i hostaleria; la reducció del 20 al 30% de l’IBI a les famílies nombroses; la reducció del 10% de la taxa d’escombraries; la disminució de la taxa d’ocupació del mercat en un 20% o la reducció del 20% en plusvàlues.

Finalment, Joan Baptista Joan ha conclòs subratllant el gran esforç que s’ha hagut de fer per “havent agafat el Vinaròs més endeutat de la història, poder rebaixar aquest sobreendeutament i més fer-ho reduint els impostos locals. La credibilitat del meu govern quan dic que seguirem baixant els impostos locals deriva de mesures com les que els estic anunciant en el matí d’avui “.