L’Ajuntament de Xilxes ha valorat molt positivament l’emplaçament del nou pàrquing de camions, servei ubicat als voltants de la rotonda d’entrada a la població que s’ha posat en funcionament a les últimes setmanes amb l’objectiu d’evitar els problemes de circulació en el nucli urbà que ocasionava elanterior aparcament.

A més d’aportar una solució al pas de trànsit pesat pel nucli urbà i de les molèsties generades, aquest espai ha disminuït notablement la perillositat en les diferents carrers d’accés, especialment en zones delicades com la Biblioteca Municipal, punt de trobada d’activitats infantils.

El canvi d’ubicació d’aquest aparcament respon al propòsit de l’Ajuntament de reduir el trànsit i la contaminació acústica i ambiental, i d’adaptar aquest servei als preceptes de la modificació en curs de les Normes Subsidiàries d’Urbanisme, les quals restringeixen el pas de vehicles pesats pel nucli urbà.

Una altra de les millores que ha suposat aquest aparcament és la disminució dels costos d’arrendament, ja que es tracta d’un solar que la seva propietària ha cedit gratuïtament al consistori. Aquest contracte amb els costos de manteniment a càrrec de l’Ajuntament ha posat fi a l’acord d’arrendament gestionat per l’anterior
equip de govern, el qual no s’ajustava a les normes que regeixen els contractes públics.

L’alcalde de Xilxes, José Martínez, ha assenyalat que “després de la seva obertura podem dir que el nou aparcament està complint amb el seu propòsit de donar servei als transportistes i de reduir significativament els problemes i riscos de circulació pel nucli urbà”.