L’Ajuntament d’Onda ha estrenat aquest matí un nou Portal de Transparència que integra informació de l’activitat del consistori en els àmbits que són de major interès per a la ciutadania i l’ofereix de manera accessible i directa. Per a la seva configuració, s’ha treballat sota tres premisses fonamentals: la transparència, la facilitat en l’accés a la informació i la funcionalitat.

L’alcalde d’Onda, Ximo Huguet, ha destacat que, “a més de complir amb els requisits que estableix la Llei de Transparència, l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha de ser un veritable Govern Obert als veïns i veïnes, situant la transparència real en l’eix de la seva actuació, aprofitant les noves tecnologies de la informació i comunicació “.

A la web municipal, els ciutadans trobaran un accés directe al nou Portal que s’ha creat per “millorar la comunicació entre la ciutadania i l’administració local i donar resposta a les expectatives i necessitats dels veïns i veïnes”. Directament, es pot accedir a ell a través de l’enllaç https://onda.transparencialocal.gob.es, en el qual podran consultar informació descriptiva de l’organització, la seva estructura, o la normativa destacada i les funcions de l’Ajuntament. Així mateix, es dóna compte de la informació sobre actes de gestió administrativa, amb repercussió econòmica o pressupostària, així com informació jurídica rellevant i textos normatius aplicables pels ministeris i organismes dependents.

L’alcalde ha assenyalat que amb aquest Portal de Transparència municipal la corporació municipal “vol posar-se al dia en els requeriments que marca la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”, i alhora que es compleix amb l’acord plenari de adherir-se al portal del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el qual estan tots els ajuntaments, mancomunitats i diputacions que així ho acordin. De la mateixa manera, amb la creació d’aquest portal, l’alcalde “renova el seu compromís en l’obertura de la institució perquè es conegui més i millor la gestió diària”. L’objectiu de l’actual equip de govern és que “entre tots i totes fem un millor govern a la nostra ciutat. Sens dubte aquest Portal és un punt de trobada i de difusió que mostra una nova forma d’entendre el dret de la ciutadania a accedir a la informació pública “.

L’alcalde ha conclòs explicant que “durant els últims mesos els tècnics d’aquest Ajuntament han estat treballant durament en aquest Portal de Transparència, mentre que altres consistoris han contractat aquest servei a empreses privades”. Per això, ha posat en valor “la bona feina que ha realitzat el personal municipal”.