L’Ajuntament d’Orpesa ha aprovat aquest matí en ple extraordinari el pressupost de l’exercici 2017, que s’ha establert en 18.442.200 euros. Es manté d’aquesta manera una consignació semblant a la de l’any en curs, encara que el capítol d’inversions reals s’incrementarà, passant de significar el 3,4% del total al 8,21%. Els comptes van tirar endavant amb els vots a favor del PP i l’abstenció d’Sí Es Pot Orpesa La resta de grups, Compromís, Ciutadans i PSPV, van votar en contra.

D’aquesta manera, es dóna llum verda a uns pressupostos que es començaran a aplicar ja el dia 2 de gener, tal com va explicar l’alcalde, Rafael Albert. Una de les principals diferències respecte als comptes d’aquest any serà el capítol d’inversions, que passa de 720.600 euros a 1.513.400. Les actuacions més importants seran l’execució de les obres d’accessibilitat al medi urbà incloses en els POYS de la Diputació (185.00 euros); les obres d’urbanització d’una illa al polígon industrial de la Catalaneta (786.000 euros); i la contractació de subministrament per dotar d’elements museogràfics a la segona planta del Museu (190.000 euros).

El pressupost reflecteix en el capítol un, el d’ingressos, una baixada en la percepció de plusvàlues de 900.000 euros, com a conseqüència de “la dificultat per al cobrament d’aquest impost”, va explicar Albert. D’entre els tributs que figuren en l’esmentat capítol, el que més ingressos aportarà a la localitat és l’IBI, amb una estimació de 12.505.300 euros (un 67,8% del pressupost total).

Quant a les despeses corrents, les de personal ascendeixen a 7.592.400 euros i els de béns i serveis a 8.219.989, el que suposa més del 85% del capítol total de despeses.

Així mateix, destaquen la partida destinada a educació, de 243.000 euros, i a serveis socials, que creix respecte a l’any passat fins a superar el milió d’euros. El capítol de subvencions a entitats culturals, esportives, educatives o empresarials també supera el milió.

Després de l’aprovació dels comptes, Albert va mostrar el seu agraïment als funcionaris municipals per l’elaboració de les mateixes i es va felicitar per “el primer ple de pressupostos en molts anys que ha tingut un debat seriós i respectuós”. L’alcalde va assenyalar que els comptes són “realistes” i que deixen poc marge d’actuació, que es reservarà “per al romanent”.

Compromís, Ciutadans i PSPV van presentar esmenes als pressupostos però van ser rebutjades per la corporació, amb els vots en contra del PP i l’abstenció d’Sí Es Pot Orpesa Referent a això, Albert es lamentava que els grups no haguessin inclòs aquestes peticions durant la negociació dels comptes en els dies previs al debat. “Es tracta només de fer demagògia, perquè porten aquestes esmenes al ple per justificar el ‘no’ als pressupostos quan no s’aproven”, va explicar.

Així mateix, durant el ple es van aprovar altres tres punts amb vots a favor de PP i Sí Es Pot Orpesa: la creació d’una plaça de personal eventual, el canvi de l’horari dels plens ordinaris per celebrar-los a les 9.00 hores i recuperar els pagaments a els regidors per assistència a plens i comissions informatives en cas que hi hagi més d’una sessió al mes -fins ara només es pagava una al mes-. “A alguns els semblarà car, però només és car si un es prepara el ple cinc minuts abans, com fa algun regidor de l’oposició”, ha indicat el primer edil.