L’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, s’ha reunit aquest matí amb el regidor de medi ambient, Clemente Martín, tècnic de medi ambient de l’ajuntament, Jesús Albuixec, representants de la policia local i responsables de les empreses de cura de parcs i jardins de la ciutat, per a valorar les causes de la caiguda de la branca d’un eucaliptus en l’avinguda Ferrandis Salvador i quins seran les actuacions a partir d’ara.

El tècnic municipal ha explicat que les causes, en aquesta ocasió, han sigut totalment fortuïtes.

El responsable de medi ambient ha destacat que en tot el municipi es realitzen dues accions de poda al llarg de l’any. Una a l’hivern, de caràcter més potent i que aborda la poda estructural de l’arbre, retirant les branques danyades o que puguen tindre perill; i una altra en els inicis de l’estiu, en la qual es fa un clarege i una segona revisió.

Per aquest motiu, l’alcaldessa ha requerit a l’empresa perquè realitze de manera immediata una revisió de tot l’arbrat, treballs que començaran amb aquells exemplars de gran envergadura, principalment el que hi haja al costat dels passejos marítims i el que recaiga en zones transitades per vianants. A més, li ha requerit al departament de medi ambient que, amb caràcter d’urgència, es realitze per especialistes en la matèria un “estudi de risc que avalue la salut arbòria dels exemplars d’eucaliptus del Passeig Marítim Sud i que dirimisca les actuacions extraordinàries a realitzar per a evitar futurs riscos i salvaguardar la imatge tan singular d’aquest arbrat al costat del mar que té Benicàssim.

Marqués ha assenyalat que “hem de ser previnguts i evitar al màxim qualsevol incident, avaluat els exemplars, realitzant treballs que minimitzen el risc i que permeten el manteniment del nostre patrimoni arbori ja que, en cas contrari, estaríem actuant contra el nostre propi entorn. Benicàssim té un gran valor pel seu defensa del medi ambient, i de la zona verda. De fet som un dels municipis amb major nombre de metres quadrats de zona verda per habitant de la província i sense descurar la seguretat, no renunciarem a la nostra qualitat de vida. Per això hem de ser previsors i actuar per a mantindre tot l’arbrat en perfectes condicions, evitant que es produïsquen incidents”.