L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha animat als funcionaris públics de l’Administració local a mantenir el rigor en la fiscalització de la contractació pública i, en general, de tots els procediments comptables. Marco ha inaugurat avui en el Planetari un curs sobre contractació pública organitzat pel Col·legi Territorial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de la província de Castelló.

“La labor del funcionariat és essencial per a garantir el bon ús dels diners públics i per a evitar les males praxis polítiques que, lamentablement, han deixat un rastre de sospita en moltes institucions”, ha afirmat Marco, en referència a la xacra de la corrupció que posa en qüestió el comportament d’alguns governs municipals.

“En l’Ajuntament de Castelló tenim la sort de comptar amb magnífics professionals en les àrees de control pressupostari, que ens ajuden a les regidores i els regidors amb responsabilitats de govern a adoptar les decisions polítiques amb totes les garanties”, ha dit Marco.

L’alcaldessa ha posat l’exemple en la “aposta per la modernització” de la Intervenció General Municipal, que ha obtingut i renovat la certificació en la norma ISO 9001 del seu sistema de gestió, “un fet que acredita la qualitat del servei que presta l’i la funció del qual se centra a garantir la legalitat de la gestió econòmica de l’Ajuntament”.

La norma ISO 9001 estableix els requisits per a implementar un sistema de gestió de qualitat. El procés d’obtenció d’aquest certificat exigeix superar auditories internes i externes del sistema de gestió de qualitat. A més, el sistema de gestió de qualitat no és permanent, sinó que cada any s’ha de realitzar una auditoria de seguiment que garantisca el compliment del sistema.

El departament d’Intervenció, que dirigeix José Manuel Medall, ha realitzat també una enquesta de satisfacció per a analitzar el servei de fiscalització i intervenció, que ha obtingut una avaluació positiva i ha arreplegat suggeriments de millora i observacions dels empleats públics.