http://castellonconfidencial.com/wp-content/uploads/2014/06/cartell.jpg

La localitat castellonenca de l’Alcora acull des d’avui i, fins al proper 16 d’octubre, un seminari de coaching motivacional.

El seminari de coaching va a carrec, de Rafael Ayala Gea, es desenvolupa en les noves dependencies municipals de la localitat i, l’entrada per assistir a la jornada es devades.

A més, també cal comentar, que aqüesta es ja, la octava edició d’aquest seminari, que tracta de desenvolupar i descobrir, tots els potencials personals, augmentar les habilitats de comunicació i a més, també tracta de fomentar les relacions humanes, amb tot tipus de persones.

Finalment queda afegir, que el titol del seminari de coaching de l’Alcora d’aquest any, s’anomena: “5 horas para tú éxito” i per a totes aqüelles persones que vullguin assistir al seminari, cal saber, que l’inscripció s’ha de fer, en l’agencia de treball i desenvolupament local de l’Alcora o bé cridat, al télefon 964360002