El secretari autonòmic de Comunicació, José María Vidal, ha presentat un informe elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) que estima que l’obertura d’una nova radiotelevisió pública valenciana generaria un impacte de 46 milions d’euros de renda sobre l’economia de la Comunitat Valenciana i la generació de 1.275 llocs de treball, directes i indirectes inclosos.

Aquesta informe ha estat redactat amb l’objectiu de valorar en termes econòmics la importància del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana i mostrar el valor que la radiotelevisió pública ha tingut, tant per la seva contribució directa a l’activitat i l’ocupació en aquest sector com per la seva efecte tractor sobre el propi sector audiovisual i la resta de l’economia.

Com ha explicat Vidal durant una trobada amb periodistes valencians, l’IVIE va realitzar informes fins 2008 sobre el servei públic audiovisual i, ara, ha reprès aquesta tasca i ha avaluat el possible impacte econòmic de la futura televisió valenciana. En concret, com ha detallat el secretari autonòmic, aquest estudi ha simulat quin seria el pressupost de la futura radiotelevisió valenciana, en el supòsit de manejar un cost per habitant similar a la mitjana de les televisions autonòmiques i en funció de la població valenciana.

Segons aquests càlculs, el pressupost estimat ascendiria a 50 milions d’euros, una “xifra científica”, com ha especificat Vidal, que també ha tingut en compte l’estat de les finances públiques valencianes. El secretari autonòmic ha incidit que es tracta d’una estimació “mínima raonable” per un pressupost anual i ha recalcat que actualment la partida que s’ha destinat en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana és de 29 milions d’euros.

Com reflecteix l’informe, amb cada milió d’euros de despesa d’aquest pressupost, l’impacte total seria d’un augment de 2,1 milions d’euros de producció, 0,9 milions de renda (PIB) i la generació o manteniment de 25 llocs de treball a l’any.

Impacte econòmic del tancament de RTVV

D’altra banda, les xifres exposades en l’informe mostren l’impacte que ha tingut el tancament de Ràdio Televisió Valenciana sobre la mida del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana que, tal com indiquen, ha passat de representar el 7,3% del sector audiovisual espanyol en termes d’ocupació el 2008, a només l’1 ‘, 4% el 2015, amb una reducció del 20% del nombre d’empreses.

La xifra d’ocupats en el sector audiovisual valencià ha passat de 5.817 treballadors el 2013, a 1.085 l’any 2015. Només durant 2013 i 2014 l’ocupació va caure a més de la meitat i va seguir caient fins situar-se en 1.085 ocupats en 2015, menys de la sisena part de l’ocupació existent en 2008.

Així mateix, la xifra de negoci per a les empreses del sector audiovisual valencià han caigut gairebé a la tercera part a la Comunitat Valenciana, fins a situar el 2014 en 77,2 milions d’euros. Tot i que, com puntualitza l’informe, a Espanya també ha caigut el volum de negoci, la caiguda és molt menor: 25%, davant el 64%.