L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Castelló treballa ja per a dotar d’una perspectiva de gènere als pressupostos municipals, tal com ha anunciat la regidora d’Igualtat, Ali Brancal.

L’edil també ha informat que “l’aplicació pràctica dels pressupostos amb perspectiva de gènere exigeix ​​un plantejament estratègic en el qual hauran d’intervenir diferents aspectes. De fet, a més del compromís i la voluntat política, caldrà temporalitzar la implantació en diverses fases, oferir formació i crear estructures municipals que impulsin i coordinin el procés “. Cal destacar que aquesta postura té el seu origen en un dels acords establerts al Pacte del Grau.

D’aquesta manera, l’elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere és, a més d’un procediment de llarg recorregut, “una eina estratègica per a la visibilització de en què es gasta els diners de l’Ajuntament de Castelló”, ha destacat Brancal. Aquest projecte pretén fer evidents “els efectes diferenciats que les polítiques de despesa i d’ingrés tenen sobre homes i dones. Per a això, cal estudiar i fer públic com la distribució de recursos afecta de forma diferent a tots dos gèneres, oferint diferents oportunitats econòmiques i socials “, ha destacat l’edil.

Finalment, la regidora d’Igualtat ha manifestat que “som conscients que les desigualtats entre homes i dones són conseqüència d’estructures socioculturals, fonamentades en estereotips transmesos, projectats i perpetuats per estructures organitzatives que els mantenen”. Brancal també ha destacat que “a causa de tot això, considerem important no mantenir desigualtats a l’hora de decidir com i en què ens gastem els diners de la ciutadania. Es tracta de compensar les desigualtats analitzant si els diners que gastem a la ciutat té efectes diferenciadors entre homes i dones que han de ser corregits “