http://www.castello.es/archivos/2/reunion(2).jpg

Segons ha fet saber, Ignacio Roig (President de l’associació de taxistes de Castelló i provincia) més del 90% dels taxistes denuncía, un creixent numero de taxis, que operen en Castelló de manera il.legal.

A més, segons ha dit Roig, al numero de taxistes il.legals que operen en la provincia de Castelló, també hi ha que afegir, un increment del numero de auto-taxis que amb llicencies de municipis de la provincia, que també presenten servei, en l’area de prestació conjunta.

 

Així mateix, des de l’associació de taxistes de Castelló i provincia, també tenen por, de l’entrada en funcionament, de la plataforma digital “Uber” (Plataforma que posa en contacte, amb conductors i usuaris i que funciona ja, en algunes provincies espanyoles, com ara Madrid i Barcelona)

Per finalitzar queda dir, que aqüesta setmana, l’associació de taxistes de Castelló i provincia ha fet saber, mitjançant un escrit que ha sigut remés, a la conselleria d’infraestructures, territori i medi ambient, de la situació actual que esta vivint, el sector del taxi en la provincia de Castelló.